Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Βέλγιο — Ιαπωνία / Απίστευτη ανατροπή σε ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία

Μου­ντιάλ 2018: Με απί­στευ­τη ανα­τρο­πή στα τελευ­ταία λεπτά των καθυ­στε­ρή­σε­ων το Βέλ­γιο νίκη­σε με 3 ‑2 την Ιαπω­νία και προ­κρί­θη­κε στη φάση των «8»όπου θα αντι­με­τω­πί­σει τη Βραζιλία.

Η Ιαπω­νία προη­γή­θη­κε με 2–0 με γκολ των Χαρα­γκού­τσι στο 48′ και Ινούι στο 52′. Το Βέλ­γιο ισο­φά­ρι­σε με τους Βερ­τόν­χεν (69′), Φελαϊ­νί (73′) και στο 90′+4′ πέτυ­χε την ολι­κή ανα­τρο­πή με τον Τσα­ντλί, σε ένα ματς που θα μεί­νει στην ιστο­ρία των Παγκο­σμί­ων Κυπέλλων.

Μετρώ­ντας 3 νίκες σε ισά­ριθ­μες ανα­με­τρή­σεις οι Βέλ­γοι προ­κρί­θη­καν ως πρώ­τοι από τον όγδοο όμι­λο. Βλέ­πο­ντας πολ­λά από τα φαβο­ρί να απο­κλεί­ο­νται οι «κόκ­κι­νοι διά­βο­λοι» συνε­χί­ζουν να τρέ­φουν ελπί­δες για μια διά­κρι­ση της «χρυ­σής» γενιάς τους.

Μου­ντιάλ 2018: H Βρα­ζι­λία επι­βε­βαί­ω­σε το χαρα­κτη­ρι­σμό του φαβορί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο