Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Ευκαιρία για ρεβάνς 20 χρόνια μετά

Μου­ντιάλ 2018: Η Εθνι­κή Κρο­α­τί­ας πέτυ­χε το μεγα­λύ­τε­ρο επί­τευγ­μα της ιστο­ρί­ας της. Aυτή τη φορά όμως δεν χρειά­στη­κε τα πέναλ­τι, όπως στους δύο προη­γού­με­νους νοκ άουτ αγώ­νες της, με τη Δανία και τη Ρωσία, για να πάρει την πρό­κρι­ση. Με το γκολ του Μάν­τζου­κιτς στο 109’ έκα­νε την ανα­τρο­πή, κέρ­δι­σε με 2–1 και πήρε το εισι­τή­ριο για τον μεγά­λο τελι­κό της Κυρια­κής, όπου θα αντι­με­τω­πί­σει τη Γαλλία.

Θα κάνει την έκπλη­ξη και στον τελι­κό η Κρο­α­τία ή θα επι­κρα­τή­σει το φαβο­ρί, η Γαλ­λία, κατα­κτώ­ντας για δεύ­τε­ρη φορά το Παγκό­σμιο Κύπελλο;

Οι δύο φινα­λίστ έχουν ανοι­χτούς λογα­ρια­σμούς από το 1998. Είχαν συνα­ντη­θεί στον ημι­τε­λι­κό του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου και η Γαλ­λία, παρό­τι βρέ­θη­κε πίσω στο σκορ, επι­κρά­τη­σε με 2–1 και προ­κρί­θη­κε στον μεγά­λο τελι­κό, όπου κέρ­δι­σε με 3–0 τη Βρα­ζι­λία. Πανη­γύ­ρι­σε το πρώ­το της και μονα­δι­κό έως τώρα Παγκό­σμιο Κύπελλο.

Η Κρο­α­τία κέρ­δι­σε στον μικρό τελι­κό με 2–1 την Ολλαν­δία και πήρε την τρί­τη θέση. Αυτή ήταν και η μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία της σε Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Ήδη, όμως έχει κάνει την υπέρ­βα­ση, με την πρό­κρι­ση στον μεγά­λο τελι­κό, για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της.

Από την άλλη, ο  Ντι­ντιέ Ντε­σάμπ φιλο­δο­ξεί να φύγει με το τρό­παιο από τη Ρωσία και να μπει στο «κλει­στό» κλαμπ αυτών που έχουν κατα­κτή­σει Παγκό­σμιο Κύπελ­λο τόσο ως παί­κτες, όσο κι ως προπονητές.

Η Εθνι­κή Γαλ­λί­ας νίκη­σε 1–0 την αντί­στοι­χη του Βελ­γί­ου και προ­κρί­θη­κε στον τελι­κό του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 2018. Ο ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός των «μπλε» φιλο­δο­ξεί να κατα­κτή­σει τον τίτλο. Εάν κατα­φέ­ρει και φύγει με το τρό­παιο από τη Μόσχα, θα έχει κατα­κτή­σει το Μου­ντιάλ τόσο ως προ­πο­νη­τής (2018), όσο κι ως ποδο­σφαι­ρι­στής (1998). Δεν είναι πολ­λοί αυτοί που το έχουν κατα­φέ­ρει. Μόνο δύο. Ο Φραντς Μπε­κεν­μπά­ου­ερ κατέ­κτη­σε το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1974 με τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία, ενώ ως προ­πο­νη­τής την αντί­στοι­χη διορ­γά­νω­ση του 1990. Ο Μάριο Ζαγκά­λο κατέ­κτη­σε με την Εθνι­κή Βρα­ζι­λί­ας δύο Παγκό­σμια Κύπελ­λα (1958, 1962), ενώ οδή­γη­σε τη «σελε­σάο» στον τίτλο το 1970

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο