Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Πέρασε η Σουηδία στους «8»

Μου­ντιάλ 2018: Η Σου­η­δία με το τέρ­μα του Φόρ­σμπεργκ επι­κρά­τη­σε με 1–0 της Ελβε­τί­ας και επέ­στρε­ψε σε προη­μι­τε­λι­κή φάση Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου μετά από 24 χρό­νια και το Μου­ντιάλ των Η.Π.Α.

Ανώ­τε­ροι συνο­λι­κά οι Σου­η­δοί με τον Μπεργκ να γίνε­ται παρ’ ολί­γον… μοι­ραί­ος χάνο­ντας τρεις πολύ μεγά­λες ευκαι­ρί­ες στο πρώ­το μέρος. Δεν βρή­καν λύση στο σου­η­δι­κό… μπλό­κο ο Σακί­ρι και η παρέα του και πλέ­ον ετοι­μά­ζουν τις βαλί­τσες της επιστροφής.

Δύο καλές ευκαι­ρί­ες είχαν οι Σου­η­δοί να σκο­ρά­ρουν με τον Μπεργκ, πρώ­τα στο 8΄ όταν μόνος προ του Ζόμερ σού­τα­ρε ψηλά άουτ, ενώ λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα αργό­τε­ρα, από λάθος του Ελβε­τού τερ­μα­το­φύ­λα­κα σού­τα­ρε πάνω σε αντί­πα­λο αμυ­ντι­κό. Οι Ελβε­τοί απεί­λη­σαν πρώ­τη φορά στο 24΄ με κεφα­λιά του Ζού­μπερ που έφυ­γε άουτ.

Στο 28΄ ο Μπεργκ είχε και τρί­τη ευκαι­ρία για να σκο­ρά­ρει, αλλά το σουτ που επι­χεί­ρη­σε μέσα από την περιο­χή απο­μά­κρυ­νε πέφτο­ντας σωστά στη δεξιά πλευ­ρά ο Ζόμερ.

Στο 34′ δυνα­τό μακρι­νό σουτ του Τζά­κα πέρα­σε άουτ, όπως και στο 39΄ σουτ του Τζε­μαϊ­λί μέσα από την μεγά­λη περιο­χή της Σου­η­δί­ας. Στο 42΄οι Σου­η­δοί έφθα­σαν πολύ κοντά στο γκολ, όταν σε σέντρα του Λού­στιγκ από δεξιά, ο Έκνταλ μόνος στη μικρή περιο­χή πλά­σα­ρε άουτ.

Όλα άλλα­ξαν στο 66΄, όταν ο Φόρ­σμπεργκ ελί­χθη­κε έξω από την περιο­χή, έπια­σε το σουτ από το ημι­κύ­κλιο, για να κοντρά­ρει η μπά­λα στον Ακάν­τζι και να κατα­λή­ξει στα δίχτυα.

Οι Ελβε­τοί πίε­σαν στη συνέ­χεια και στο 80΄ ο Φόρ­σμπεργκ έσω­σε την ομά­δα του απο­κρού­ο­ντας πάνω στη γραμ­μή κεφα­λιά του Εμπο­λό. Στις καθυ­στε­ρή­σεις (90+1′) οι Ελβε­τοί έχα­σαν τη μεγα­λύ­τε­ρη ευκαι­ρία τους να φέρουν το ματς στα ίσα, αφού κοντι­νή κεφα­λιά του Σεφέ­ρο­βιτς απέ­κρου­σε δύκο­λα ο Όλσεν.

Στην αντε­πί­θε­ση ο Όλσον ξεχύ­θη­κε μόνος στην περιο­χή των Ελβε­τών και τον ανέ­τρε­ψε από πίσω ο Λανγκ, ο οποί­ος δέχθη­κε κόκ­κι­νη κάρ­τα. Αρχι­κά ο Σκό­μι­να κατα­λό­γι­σε πέναλ­τι, αλλά αφού συμ­βου­λεύ­τη­κε το VAR έδω­σε φάουλ εκτός περιοχής.

Από το ζευ­γά­ρι της Αγγλί­ας με την Κολομ­βία θα προ­κύ­ψει ο αντί­πα­λος των Σου­η­δών στα προημιτελικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο