Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντιάλ 2018: Τα τελευταία εισιτήρια για τους «8» διεκδικούν Σουηδία — Ελβετία και Κολομβία — Αγγλία

Μου­ντιάλ 2018:  Σου­η­δία και Ελβε­τία έχουν μια μεγά­λη ευκαι­ρία (17:00, ΕΡΤ1) για να βρε­θούν στους «8» του Μουντιάλ.

Αυτή θα είναι η πρώ­τη φορά που οι δύο τους θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­πες σε μια μεγά­λη διορ­γά­νω­ση. Ανα­μέ­νε­ται αμφίρ­ρο­πος αγώ­νας. Οι Ελβε­τοί είναι ψηλό­τε­ρα από τους Σκαν­δι­να­βούς στην κατά­τα­ξη της FIFA, αλλά η Σου­η­δία παί­ζει πολύ καλά και δεί­χνει να βρί­σκε­ται σε πολύ καλή κατάσταση.

Την τελευ­ταία θέση για τα προη­μι­τε­λι­κά του Μου­ντιάλ 2018 θα διεκ­δι­κή­σουν από­ψε (21:00) η Κολομ­βία και η Αγγλία.

Με καλή παρου­σία αμφό­τε­ροι στη φάση των ομί­λων, οι μονο­μά­χοι ανα­μέ­νε­ται να προ­σφέ­ρουν συγκι­νή­σεις, όπως συνέ­βη και στα περισ­σό­τε­ρα από τα παι­χνί­δια των προη­μι­τε­λι­κών που προηγήθηκαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο