Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουντομάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης της εθνικής

Μου­ντο­μά­σκετ:  Μετά τη νίκη επί της Νέας Ζηλαν­δί­ας, στον 11ο όμι­λο της φάσης των «16» του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, στη Σεν­ζέν, απέ­να­ντι στην 1η του 5ου ομί­λου εθνι­κή των ΗΠΑ και στη 2η του ίδιου ομί­λου Τσε­χία, θα διεκ­δι­κή­σει την πρό­κρι­ση στους νοκ άουτ αγώ­νες της προη­μι­τε­λι­κής φάσης η εθνική.

Η Ελλά­δα ρίχνε­ται στη «μάχη» της Β΄ φάσης έχο­ντας 2 νίκες — 1 ήττα και σύνο­λο 5 βαθ­μούς. Με 6 βαθ­μούς (3–0) ξεκι­νούν στον 11ο όμι­λο οι ΗΠΑ και η Βρα­ζι­λία, ενώ 5 βαθ­μούς (2–1) έχει και η Τσε­χία. Κάθε ομά­δα του 11ου ομί­λου αντι­με­τω­πί­ζει μόνο τις 2 ομά­δες του άλλου ομί­λου με τον οποίο δια­σταυ­ρώ­νε­ται από την Α΄ φάση, δηλα­δή η εθνι­κή δεν θα αγω­νι­στεί απέ­να­ντι στη Βρα­ζι­λία. Την πρό­κρι­ση στους «8» του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου εξα­σφα­λί­ζουν οι δύο πρώ­τοι του 11ου ομί­λου. Ιδα­νι­κά, οι παί­κτες του Θανά­ση Σκουρ­τό­που­λου θέλουν 2 νίκες, με ΗΠΑ και Τσεχία!

Τα σενά­ρια πρό­κρι­σης της εθνι­κής στα προη­μι­τε­λι­κά του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου έχουν ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η (7/9)  ΗΠΑ-Ελλά­δα και Βραζιλία-Τσεχία
2η (9/9)  ΗΠΑ-Βρα­ζι­λία και Ελλάδα-Τσεχία

ΣΕΝΑΡΙΑ

1. Δύο νίκες Ελλά­δας, Δύο νίκες Βραζιλίας
Βρα­ζι­λία   5–0

Ελλά­δα     4–1

ΗΠΑ        3–2

Τσε­χία     2–3

2. Δύο νίκες Ελλά­δας, Δύο ήττες Βραζιλίας

Ελλά­δα     4–1

ΗΠΑ        4–1

Τσε­χία     3–2

Βρα­ζι­λία   3–2

3. Δύο νίκες Ελλά­δας, νίκη ΗΠΑ επί Βρα­ζι­λί­ας, νίκη Βρα­ζι­λί­ας επί Τσεχίας

ΗΠΑ        4–1

Βρα­ζι­λία   4–1

Ελλά­δα     4–1

Τσε­χία     2–3

* ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ

4. Δύο νίκες Ελλά­δας, νίκη Βρα­ζι­λί­ας επί ΗΠΑ, ήττα Βρα­ζι­λί­ας από Τσεχία

Βρα­ζι­λία   4–1

Ελλά­δα     4–1

ΗΠΑ        3–2

Τσε­χία     3–2

5. Νίκη Ελλά­δας επί ΗΠΑ, ήττα Ελλά­δας από Τσε­χία, δύο νίκες Βραζιλίας

Βρα­ζι­λία   5–0

ΗΠΑ        3–2

Τσε­χία     3–2

Ελλά­δα     3–2

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡA ΠΟΝΤΩΝ

6. Νίκη Ελλά­δας επί Τσε­χί­ας, ήττα Ελλά­δας από ΗΠΑ, δύο νίκες Βραζιλίας

Βρα­ζι­λία   5–0

ΗΠΑ        4–1

Ελλά­δα     3–2

Τσε­χία     2–3

7. Νίκη Ελλά­δας επί ΗΠΑ, ήττα Ελλά­δας από Τσε­χία, νίκη Βρα­ζι­λί­ας επί ΗΠΑ, ήττα Βρα­ζι­λί­ας από Τσεχία

Τσε­χία     4–1

Βρα­ζι­λία   4–1

Ελλά­δα     3–2

ΗΠΑ        3–2

8. Νίκη Ελλά­δας επί Τσε­χί­ας, ήττα Ελλά­δας από ΗΠΑ, ήττα Βρα­ζι­λί­ας από ΗΠΑ, νίκη Βρα­ζι­λί­ας επί Τσεχίας

ΗΠΑ        5–0

Βρα­ζι­λία   4–1

Ελλά­δα     3–2

Τσε­χία     2–3

9. Νίκη Ελλά­δας επί Τσε­χί­ας, ήττα Ελλά­δας από ΗΠΑ, δύο ήττες Βραζιλίας

ΗΠΑ        5–0

Βρα­ζι­λία   3–2

Ελλά­δα     3–2

Τσε­χία     3–2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο