Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσείο Μακρονήσου: «Αντίσταση κατά των ναρκωτικών»

Η Πανελ­λή­νια Ενω­ση Αγω­νι­στών και Φίλων της ΕΠΟΝ (ΠΕΑΦΕ),  με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα Κατά των ναρ­κω­τι­κών (26 Ιού­νη) καλεί σε εκδή­λω­ση με θέμα «Αντί­στα­ση κατά των ναρ­κω­τι­κών», την Τετάρ­τη 12 Ιού­λη, στις 8 μ.μ., στον κήπο του Μου­σεί­ου Μακρο­νή­σου (Ασω­μά­των 31, Θησείο). Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σουν ο Πανα­γιώ­της Κατη­φές, γραμ­μα­τέ­ας του ΕΣΥΝ, και ο Ηλί­ας Γεωρ­γό­που­λος, για­τρός και μέλος της ΠΕΑΦΕ.

Θα ακο­λου­θή­σει καλ­λι­τε­χνι­κό πρόγραμμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο