Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσική παράσταση — αφιέρωμα στον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου — «Όσα τραγούδια σου ΄γραψα» (5/3)

Το περιο­δι­κό ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ παρου­σιά­ζει μία μου­σι­κή παρά­στα­ση — αφιέ­ρω­μα στον ποι­η­τή Δημή­τρη Χρι­στο­δού­λου με τίτλο “Όσα τρα­γού­δια σου ‘γρα­ψα” την Πέμ­πτη 5 Μάρ­τη στο Ρυθ­μός Stage.

Τα τρα­γού­δια ερμη­νεύ­ουν οι Νίκος Ανδρου­λά­κης, Σοφία Παπά­ζο­γλου και Μπέτ­τυ Χαρλαύτη.

Παί­ζουν οι μου­σι­κοί Κώστας Παπα­κω­στό­που­λος (κιθά­ρα), Βασί­λης Δρο­γκά­ρης (ακορ­ντε­όν), Βασί­λης Κορα­κά­κης (μπου­ζού­κι), Νίκος Καρα­τζάς (κρου­στά) και Θανά­σης Σοφράς (κοντρα­μπά­σο).

Τις ενορ­χη­στρώ­σεις έχει ανα­λά­βει ο Θανά­σης Σοφράς, ενώ την επι­μέ­λεια του προ­γράμ­μα­τος ο Θανά­σης Συλιβός.

hrisodoyloy

Μερι­κοί τίτλοι από τα τρα­γού­δια του: «Καη­μός», «Βρά­χο βρά­χο», «Παρά­πο­νο», «Γωνιά – γωνιά» «Βρα­διά­ζει» (Μίκης Θεο­δω­ρά­κης), «Δεν έχει δρό­μο να δια­βώ», «Με το βοριά» «Ξημε­ρώ­μα­τα», «Μεσά­νυ­χτα που να σε βρω», (Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας), «Ποιος δρό­μος» (Γιάν­νης Μαρ­κό­που­λος), «Ωραί­ος που είσαι αυγε­ρι­νέ» (Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος), «Μια καλη­μέ­ρα», «Δώδε­κα παι­διά» (Μάνος Λοΐ­ζος), «Γεν­νή­θη­κα σε μια στιγ­μή, «Να ΄ταν η ζωή τρα­γού­δι» (Λίνος Κόκο­τος), «Κρά­τα το φιλί» (Μίμης Πλέσ­σας), «Ο μέτοι­κος» (Ζωρζ Μουστακί).

Είσο­δος σε τρα­πέ­ζι: 12€ με μπύ­ρα ή κρασί
Ώρα έναρ­ξης: 21.00

Με κάθε εισι­τή­ριο δωρε­άν το μυθι­στό­ρη­μα του Δημή­τρη Χρι­στο­δού­λου «Το Γού­πα­το» (εκδ. Μετρονόμος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο