Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπιάνκι: «O Μαραντόνα έμοιαζε με τον Νουρέγιεφ»

O Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να «έμοια­ζε με τον Νου­ρέ­γιεφ», είπε-μετα­ξύ άλλων- σε συνέ­ντευ­ξή του στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων (AFP) ο πρώ­ην προ­πο­νη­τής Οτά­βιο Μπιάν­κι, ο οποί­ος ήταν προ­πο­νη­τής του διά­ση­μου Αργε­ντι­νού στη Νάπο­λι μετα­ξύ 1985 και 1989.

«Όταν λένε ότι δεν προ­πο­νή­θη­κε ποτέ, δεν είναι αλή­θεια», είπε ο 79χρονος Ιτα­λός προ­πο­νη­τής, ο οποί­ος κέρ­δι­σε το πρώ­το «σκου­ντέ­το» της Νάπο­λι με τον Μαρα­ντό­να το 1987, αλλά και ένα Κύπελ­λο Ιτα­λί­ας (1987) και ένα Κύπελ­λο UEFA (πρώ­ην ‑Europa League, το 1989).

«Δεν ξέρω αν έχε­τε δει ποτέ την προ­ε­τοι­μα­σία ενός σπου­δαί­ου μου­σι­κού ή ενός σπου­δαί­ου ηθο­ποιού ή αν έχε­τε δια­βά­σει την ιστο­ρία του Αρτού­ρο Μπε­ντέ­τι Μικε­λάν­τζε­λι (σ.σ: Ιτα­λός βιρ­τουό­ζος πιανίστας).

Οι μεγα­λύ­τε­ροι προ­πο­νού­νται πάντα με τις ώρες», περι­γρά­φει ο Μπιάνκι.

«Ο Ντιέ­γκο έμοια­ζε με τον Νου­ρέ­γιεφ (σ.σ: Ρώσος χορευ­τής και χορο­γρά­φος). Όλα όσα είδα­τε στο γήπε­δο, το «χέρι του Θεού» , γκολ από τη μεσαία γραμ­μή, ελεύ­θε­ρα χτυ­πή­μα­τα, όλα αυτά τα έκα­νε στην προ­πό­νη­ση, δεν είναι κάτι που ανα­κά­λυ­ψε ξαφ­νι­κά», είπε, ανα­φέ­ρο­ντας ότι το σκο­ρά­ρι­σμα με το χέρι ήταν ήδη μέρος των «κόλ­πων» του: «Σας δια­βε­βαιώ­νω ότι στα δύο μέτρα δεν παρα­τή­ρη­σα τίπο­τα! Το έκα­νε τόσο καλά που δεν το κατά­λα­βα», λέει ο πρώ­ην προπονητής.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο