Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μπ. Μπρεχτ «Το κάψιμο των βιβλίων»

Όταν δια­τα­γή έβγα­λε το καθε­στώς να καούνε

σε δημό­σιες πλα­τεί­ες τα βιβλία που

περι­κλεί­νουν ιδέ­ες ανατρεπτικές,

κι από παντού κεντρί­ζα­νε τα βόδια

να σέρ­νουν κάρα ολόκληρα

με βιβλία για την πυρά, ένας εξορισμένος

ποι­η­τής, ένας απ’ τους καλύτερους,

δια­βά­ζο­ντας των βιβλί­ων τον κατάλογο,

με φρί­κη του είδε πως τα δικά του

τα είχα­νε ξεχά­σει. Χίμη­ξε στο γρα­φείο του

με τις φτε­ρού­γες της οργής, κι έγρα­ψε στους τυράν­νους ένα

γράμ­μα:

«Κάψ­τε με!» έγρα­φε με πένα ακρά­τη­τη, «κάψ­τε με!

Μ’ αφή­σα­τε έξω! Δε μπο­ρεί­τε να μου το κάνε­τε αυτό, εμένα!

Την αλή­θεια δεν έγρα­φα πάντα στα βιβλία μου; Και τώρα

Μου φερ­νό­σα­στε σα να ’μαι ψεύ­της! Σας διατάζω:

Κάψ­τε με!»

 

(1938)

Μτφ: Μ. πλωρίτης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο