Μπ. Μπρεχτ: Όταν μαθεύτηκε η αιματοχυσία που έκαναν οι Τόρηδες στην Ελλάδα

[Auf die Nachricht von den Toryblutadern in Griechenland, 1944] Eκεί όπου η βρω­μιά είναι πιο μεγά­λη, εκεί ακούς τα πιο μεγά­λα λόγια. Μ’ αν πρέ­πει τη μύτη σου να φρά­ξεις, πώς θα φρά­ξεις την ίδιαν ώρα και τ’ αυτιά σου; Αν δεν είχαν βρα­χνιά­σει τα κανό­νια, θα λέγα­νε: ρίχνου­με για να τηρή­σου­με την τάξη. Αν ο χασά­πης πρό­φται­νε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μπ. Μπρεχτ: Όταν μαθεύ­τη­κε η αιμα­το­χυ­σία που έκα­ναν οι Τόρη­δες στην Ελλά­δα.