Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μυθικός Τσιτσιπάς στους «4» του Australian Open

Μυθι­κός Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς νίκη­σε 7–5,4–6, 6–4,7–6 στη Rod Laver Arena τον Ισπα­νό Ρομπέρ­το Μπα­ου­τί­στα Αγκούτ, μετά από ένα συγκλο­νι­στι­κό παι­χνί­δι και προ­κρί­θη­κε στον ημι­τε­λι­κό του Australian Open, εξα­κο­λου­θώ­ντας να γρά­φει στη Μελ­βούρ­νη «χρυ­σή» ιστο­ρία για το ελλη­νι­κό τένις και τον ελλη­νι­κό αθλητισμό.

Θα είναι ο πρώ­τος ημι­τε­λι­κός του σε Grand Slam και εκεί θα περι­μέ­νει τον νικη­τή της ανα­μέ­τρη­σης ανά­με­σα σε Ράφα­ελ Ναδάλ και Φράν­σις Τιαφό.

Ο Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής ήταν εκπλη­κτι­κός σε ένα ακό­μα παι­χνί­δι διάρ­κειας 3 ωρών και 14 λεπτών στην Μελ­βούρ­νη, που έγι­νε σε 24 βαθ­μούς θερ­μο­κρα­σία, απέ­να­ντι σε έναν αντί­πα­λο, που επί­σης έπαι­ζε στον πρώ­το του προη­μι­τε­λι­κό σε Major αλλά στα 30 του χρό­νια, φτά­νο­ντας από εννέα νίκες στη σει­ρά και έχο­ντας επι­κρα­τή­σει μέσα στο 2019 των Τζό­κο­βιτς, Βαβρίν­κα και Τσί­λιτς, ενώ έχει κατα­κτή­σει και το τουρ­νουά της Ντόχα.

Για μία ακό­μα φορά ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς είχε την συμπα­ρά­στα­ση των Ελλή­νων ομο­γε­νών της Μελβούρνης,που πανη­γύ­ρι­σαν τον ιστο­ρι­κό θρί­αμ­βο του 20χρονου  πρω­τα­θλη­τής μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο