Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μόσχα: Η απερχόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας ήταν μια «καταστροφικά αναλφάβητη» ντροπή

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας χαι­ρέ­τι­σε σήμε­ρα την απο­χώ­ρη­ση της Βρε­τα­νί­δας πρω­θυ­πουρ­γού Λιζ Τρας, λέγο­ντας ότι ήταν μια ντρο­πή για μια ηγέ­τι­δα που θα μεί­νει στην ιστο­ρία για την «κατα­στρο­φι­κή αγραμ­μα­το­σύ­νη» της.

«Η Βρε­τα­νία δεν έχει γνω­ρί­σει ποτέ μια τέτοια ντρο­πή από πρω­θυ­πουρ­γό», δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο ισχυ­ρι­σμός περί αναλ­φα­βη­τι­σμού φαί­νε­ται να ανα­φέ­ρε­ται στην επί­σκε­ψη που είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η Τρας στη Μόσχα λίγο πριν από την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, όταν ήταν υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βρετανίας.

Σε μια συνά­ντη­ση με τον βετε­ρά­νο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας, Σερ­γκέι Λαβρόφ, φάνη­κε να μπερ­δεύ­ει δύο περιο­χές της Ρωσί­ας με την Ουκρα­νία, προ­κα­λώ­ντας τον χλευα­σμό του Ρώσου διπλω­μά­τη και σε όλα τα talk shows της ρωσι­κής κρα­τι­κής τηλεόρασης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο