Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα γυναικοκτονία στην Κρήτη: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη γυναίκα του

Μια νέα γυναι­κο­κτο­νία συγκλο­νί­ζει την Κρή­τη. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, σύζυ­γος σε χωριό του Ρεθύ­μνου, μαχαί­ρω­σε μέχρι θανά­του την γυναί­κα του. Ο δρά­στης είναι 60 ετών και το θύμα 56.

Ο γιος του ζευ­γα­ριού ήταν εκεί­νος που ενη­μέ­ρω­σε τις αρχές για το φρι­κτό έγκλη­μα όταν αντί­κρι­σε τη μητέ­ρα του μέσα σε μία λίμνη αίμα­τος. Σύμ­φω­να με το cretapost, κάλε­σε το 100 και ανέ­φε­ρε ότι «ο πατέ­ρας μου σκό­τω­σε τη μητέ­ρα μου».

Οι λόγοι για τους οποί­ους ο 60χρονος οδη­γή­θη­κε στην απο­τρό­παια πρά­ξη ήταν, επει­δή ότι το θύμα του ζήτη­σε να χωρίσουν.

Πηγή: cretalive

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο