Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέα Ιωνία: Άγνωστοι έκλεψαν την προτομή του Στέλιου Καζαντζίδη

Την χάλ­κι­νη προ­το­μή του Στέ­λιου Καζαν­τζί­δη έκλε­ψαν άγνω­στοι από πλα­τεία της Νέας Ιωνί­ας, μόλις λίγα μέτρα από το σπί­τι που μεγά­λω­σε ο αεί­μνη­στος τραγουδιστής.

Η προ­το­μή είχε στη­θεί το 2006 και δίπλα έφε­ρε μια μικρή επι­γρα­φή με τα λόγια: «Η ζωή μου όλη». Μάλι­στα, το πατρι­κό σπί­τι του τρα­γου­δι­στή βρί­σκε­ται στην οδό Αλα­ΐ­ας, μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Να σημειω­θεί πως η προ­το­μή του Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη ήταν από ατό­φιο χαλ­κό και το κόστος της είναι πολύ μεγάλο.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο