Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«…Νέοι εις εργασίμους ημέρας και ώρας από πρωΐας ακόμη συχνάζοντες εις τα καφενεία χαρτοπαίζουν…»

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Υπαρκτό είναι το κοινωνικό πρόβλημα της χαρτοπαιξίας. Όπως διαχρονική είναι και η κατηγορία προς τους αγρότες ότι τεμπελιάζουν και δεν πάνε στα χωράφια τους, ή όπως σήμερα καλλιεργείται ότι «ξεκοκαλίζουν τις επιδοτήσεις της Ε.Ε και κάθονται» ή ότι «η νεολαία είναι τεμπέληδες και ζητούν εύκολες δουλειές» κ.α.

Παρουσιάζουμε σήμερα ένα επίσημο έγγραφο, που έχει και την χιουμοριστική του πλευρά. Πρόκειται για έγγραφο της νομαρχίας Ημαθίας (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) «προς τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού» (8/5/1959) που ασχολείται με το φαινόμενο και προτείνει λύσεις στο «πνεύμα» πάντα της εποχής. Εκτός από του κοινοτάρχες απευθύνεται και προς τον μητροπολίτη, εισαγγελέα, χωροφυλακή, επιθεωρητή, γυμνασιάρχες και στον ιεροκήρυκα…

«Κατά τας περιοδείας μας ανά την ύπαιθρον μετά λύπης και αποκαρδιώσεως αντελήφθημεν, ότι εις πλείστα χωρία αγρόται και ιδίως νέοι , εις εργασίμους ημέρας και ώρας από πρωϊας ακόμη συχνάζοντες εις τα καφενεία χαρτοπαίζουν.

Το τοιούτον είναι πράγμα εντελώς άτοπον επιβλαβές και άκρως επικίνδυνον.Ατοπον μεν είναι,διότι είναι εντροπή νέοι άνδρες ακμαίοι και ισχυροί να κυλίονται εις την οκνηρίαν και φυγοπονίαν εις ώραν κατά την οποίαν άλλοι γέροντες την ηλικίαν, γυναίκες και παιδιά ομοχώριοί των να εργάζονται εις τους αγρούς απολαύοντες τον καθαρόν αέρα αλλά και την χαράν της εργασίας και την ελπίδα τα μελλούσης συγκομιδής.

Επιβλαβές είναι διότι ασκόπως σπαταλάται πολύτιμος χρόνος χωρίς καμμίαν απόδοσιν φθείρεται η υγεία μέσα εις ανθυγιεινά καταστήματα, προκαλεί φολονικείας και εχθρότητας μεταξύ των ομοχωρίων, μεταξύ των οποίων γίνεται αλληλοαφαίμαξις οικονομική άσκοπος και άδικος εις τρόπον ώστε ο φίλος κλέπτει φανερά τον φίλον του και τον στερεί του πολυτίμου χρήματος με το οποίον θα ικανοποιεί τας ανάγκας τους και τας ανάγκας της οικογενείας του.

Εν τέλει δε βαθμηδόν μεταβάλλεται εις πάθος αθεράπευτον, το οποίον τελικώς καταστρέφει τον ίδιον και την οικογένειαν του.

Επικίνδυνον δε σφόδρα, διότι όταν από την νεαράν ηλικίαν αποχτήση κανείς το πάθος της χαρτοπαιξίας και εγκλαταλείψη την εργασίαν του και την οικογένειαν του, μεταβάλλεται χωρίς να το εννοήση εις ένα «άεργον και αλήτην» ο οποίος δια να ικανοποιήση το πάθος της χαρτοπαιξίας και δια να εύρη τα χρήματα τα οποία χρειάζεται προς τούτο, τρέπεται προς την κλοπήν, προς την αρπαγήν και τέλος προς το έγκλημα. Γίνεται δε ούτωάχρηστος διά την κοινωνίαν και πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Αλλοίμονον δε εις την οικογένειαν και την κοινωνίαν, η οποία ΄χει την ατυχίαν να συγκαταλέγη εις τα μέλη της τέτοιους νέους. Την περιμένει η καταστροφή και η διάλυσις…

Ιδού διατί το ζήτημα τούτο είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Τούτο είναι γενικωτέρου ενδιαφέροντος.

Ολοι πρέπει να καταβάλωμεν κάθε δυνατή προσπάθειαν να διαφυλάξωμεν την εολαίαν αππό το ολέθριον πάθος της χαρτοπαιξίας και από την οκνηρίαν. Ο καθείς έχει ιεράν υποχρέωσιν, απένανι της οικογενεία του, του εαυτού του και της κοινωνίας να συγκρατήση τους νέους εις τον κατήφορον και να της φέρη εις τον καλόν δρόμον της εργασίας και της προκοπής με συμβουλάς, με εξάντλησιν πάσης επιρροής και εις το τέλος και με κάθε άλλον νόμιμον πρόσφορον μέσον, ίνα σταματήση το κακόν εις την αρχήν του.

Εμπνεύσατε εις τους νέους την αγάπην προς την εργασίαν και προς ωφελιμοτέρας ψυχαγωγίας, γυμναστικήν, μουσικήν και αθλοπαιδιάς. Ας αναπτυχθή υπό της υγιούς νεολαίας του χωρίου σας κίνησις προς σύμπηξιν συλλόγων μουσικών ή γυμναστικών, οι οποίοι θα προσελκύσουν και τους παραστρατημένους νέους.

Οι σύλλογοι αυτοί θα ήτο δυνατόν συγκεντρούντες ολόκληρον την νεολαίαν του χωρίου πλην της ψυχαγωγίας να δημιουργήσουν και άλλα έργα ωφέλιμα εις το χωρίον ήτοι δενδροφυτεύσεις , καλλιεργείας των αγρών ασθενών, απόρων, μικρά έργα αντιπλημμυρικά καθορισμόν δρόμων και άλλα έργα εξωραϊσμού του χωρίου εις τρόπον ώστε να υπάρξη ευγενής άμιλλα εις το καλόν, το ωραίον και το ωφέλιμον.

Εις Υμάς του Κοινοτάρχας έγκαιται να γίνητε οι οδηγοί και εμπνευσταί αυτής της ωραίας κινήσεως και οι σημαιοφόροι ης προόδου του χωρίου σας.

Είμαι βέβαιος ότι θέλετε καταβάλη πάσαν προσπάθειαν διά την διάσωσιν της νεολαίας σας από τας ως ανωτέρω πληγάς της χαρτοπαιξίας και οκνηρίας και δια την πρόοδον της νεολαίας σας προς ευγενή επίπεδα πολιτισμού
Ο νομάρχης Ημαθίας»

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.