Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τέξας

Του­λά­χι­στον 13 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν σε επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς στο κέντρο του Όστιν, στο Τέξας, ανέ­φε­ρε η αστυ­νο­μία, η οποία πρό­σθε­σε πως ο δρά­στης διαφεύγει.

Δύο από τους τραυ­μα­τί­ες φέρε­ται να είναι σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, ανέ­φε­ρε σε μια δήλω­ση ο προ­σω­ρι­νός επι­κε­φα­λής του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος του Όστιν, Τζό­ζεφ Τσέικον.

Το επει­σό­διο σημειώ­θη­κε γύρω στις 01:30 τοπι­κή ώρα στην περιο­χή του τομέα της Έκτης Οδού όπου βρί­σκο­νται μπαρ, λέσχες, μου­σι­κές αίθου­σες και κατα­στή­μα­τα (Sixth Street Entertainment District) και μέχρι στιγ­μής δεν έχουν ανα­φερ­θεί θάνατοι.

“Δεν είναι σαφές σε αυτό το σημείο τι το προ­κά­λε­σε”, αλλά για προ­λη­πτι­κούς λόγους ενη­με­ρώ­σα­με την κοι­νή ειδι­κή αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή ομά­δα του FBI”, είπε ο Τσέικον.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο