Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νέο τραγούδι Θάνου Μικρούτσικου — Άλκη Αλκαίου με τον Δημήτρη Κανέλλο: “Όσα ονειρευτήκαμε” (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέο single από τον Δημήτρη Κανέλλο

“Όσα ονειρευτήκαμε”

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος — Ποίηση: Άλκης Αλκαίος

Ο Δημή­τρης Κανέλ­λος παρου­σιά­ζει το πρώ­το single από το νέο του cd με τίτλο “Όσα ονει­ρευ­τή­κα­με” σε ποί­η­ση του Άλκη Αλκαί­ου και μου­σι­κή του Θάνου Μικρούτσικου.

Ο Δημή­τρης Κανέλ­λος έχο­ντας στο ενερ­γη­τι­κό του τις συναυ­λί­ες — αφιε­ρώ­μα­τα στα μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα του Άλκη Αλκαί­ου, κυκλο­φό­ρη­σε από την Minos Emi, a Universal Company,
το νέο του album με ανέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα του Άλκη Αλκαί­ου σε πρω­τό­τυ­πες μου­σι­κές των Θάνου Μικρού­τσι­κου, Θύμιου Παπα­δό­που­λου και Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη καθώς και επι­λεγ­μέ­νες επα­νε­κτε­λέ­σεις, πάντα σε ποί­η­ση του Άλκη Αλκαίου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο