Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκη πρωτιάς της Εθνικής στην Πρίστινα επί του Κοσόβου

Η Εθνι­κή ομά­δα του Γκου­στά­βο Πογέτ με μία ακό­μη σοβα­ρή, μετρη­μέ­νη και εμφά­νι­ση έκα­νε το 2Χ2 στο ξεκί­νη­μα του Nations League (League C, 2ος όμι­λος) κι απέ­κτη­σε από νωρίς ξεκά­θα­ρο προ­βά­δι­σμα για την άνο­δο στη League B ένα­ντι των αντι­πά­λων της.

Όπως συνέ­βη και πριν από τρία βρά­δια στο Μπέλ­φαστ, έτσι και σήμε­ρα στην Πρί­στι­να, ο Τάσος Μπα­κα­σέ­τας «υπέ­γρα­ψε» το δεύ­τε­ρο συνε­χό­με­νο «διπλό» της «γαλα­νό­λευ­κης», αυτή την φορά επί του Κόσο­βου (1–0), με το γκολ που πέτυ­χε στο 39ο λεπτό με εξαι­ρε­τι­κό σουτ. Με 9 παί­κτες τελεί­ω­σαν το ματς οι γηπεδούχοι.

Μετά από τρεις σερί ισο­πα­λί­ες ανά­με­σα στις δύο ομά­δες (οι δύο με σκορ 1–1) η Ελλά­δα νίκη­σε ξανά το Κόσο­βο, όπως είχε κάνει και τον Σεπέμ­βριο του 2020 και πάλι εκτός έδρας, τότε με 2–1. Ακο­λου­θεί για την Εθνι­κή το ματς με την Κύπρο στις 9 Ιου­νί­ου και στις 12/06 θα υπο­δε­χτεί το Κόσοβο. .

Σε σχέ­ση με το ματς του Μπέλ­φαστ η Εθνι­κή ξεκί­νη­σε με τρεις αλλα­γές. Οι Ρότα, Μπου­χα­λά­κης και Σιώ­πης έμει­ναν στον πάγκο και ξεκί­νη­σαν οι Μπάλ­ντοκ, Κουρ­μπέ­λης και Μασούρας.

Στο 5΄ ο Βλα­χο­δή­μος ενήρ­γη­σε ψύχραι­μα στο τετ-α-τετ με τον Ζενέ­λι κι έδιω­ξε σε κόρ­νερ, στην πρώ­τη σημα­ντι­κή φάση του ματς για λογα­ρια­σμό των γηπε­δού­χων. Το ματς κύλη­σε στη συνέ­χεια χωρίς πολ­λές φάσεις μπρο­στά από τις δύο εστί­ες, με τους παί­κτες του Ζιρές να επι­διώ­κουν ν΄ «ανοί­ξουν» την ελλη­νι­κή άμυ­να από τα άκρα, χωρίς, όμως, ν΄ απει­λούν την εστία του Βλα­χο­δή­μου πλην της φάσης στο ξεκί­νη­μα του ματς.

Η «γαλα­νό­λευ­κη» στα πρώ­τα 45 λεπτά δεν έδει­ξε διά­θε­ση να πιέ­σει. Επι­δί­ω­ξε να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο της ανα­μέ­τρη­σης στη μεσαία γραμ­μή και πρό­σε­ξε περισ­σό­τε­ρο την άμυ­νά της, ωστό­σο, στη μία και μονα­δι­κή καλή της επι­θε­τι­κή προ­σπά­θεια στο πρώ­το μέρος είχε την τύχη να προη­γη­θεί με το άπια­στο σουτ του Τάσου Μπα­κα­σέ­τα στο 36ο λεπτό, μετά από την άρι­στη συνερ­γα­σία των Τσι­μί­κα και Μάντα­λου από αρι­στε­ρά. Ο αρχη­γός «ζύγι­σε» καλά το σουτ κι όπως στο Μπέλ­φαστ βρή­κε ξανά το δρό­μο προς τα δίχτυα, τρία λεπτά νωρί­τε­ρα απ΄ ότι ενα­ντί­ον της Βόρειας Ιρλανδίας.

Το δεύ­τε­ρο μέρος ξεκί­νη­σε με την Εθνι­κή να έχει δοκά­ρι στο 53ο λεπτό. Από σέντρα του Μασού­ρα από αρι­στε­ρά η μπά­λα πήρε περί­ερ­γη τρο­χιά και στα­μά­τη­σε στο ορι­ζό­ντιο δοκά­ρι του Μού­ριτς, ο οποί­ος έδει­ξε να αιφνιδιάζεται.

Δέκα λεπτά η Ελλά­δα έφτα­σε πολύ κοντά στο δεύ­τε­ρο γκολ, αλλά ο Μού­ριτς νίκη­σε τον Μπάλ­ντοκ από πολύ κοντά, με την εξαι­ρε­τι­κή συνερ­γα­σία του δεξιού μπακ της Εθνι­κής με τον Παυ­λί­δη. Στο 64΄ το σουτ του Ζέγκρο­βα έφυ­γε άουτ.

Όσο περ­νού­σε η ώρα και οι γηπε­δού­χοι δεν μπο­ρού­σαν να βρουν δια­δρό­μους για ν΄ απει­λή­σουν, η Εθνι­κή κέρ­δι­ζε μέτρα στον αγω­νι­στι­κό χώρο. Με σοβα­ρό­τη­τα και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα οι διε­θνείς κυριάρ­χη­σαν και πλη­σί­α­σαν ξανά στο γκολ, αλλά ο Μαυ­ρο­πά­νος στο 68΄ απέ­τυ­χε από πολύ κοντά να κάνει την προ­βο­λή για να σκοράρει.

Η πλά­στιγ­γα του ματς έγει­ρε ακό­μη περισ­σό­τε­ρο προς την πλευ­ρά της ελλη­νι­κής ομά­δας μετά την απο­βο­λή του Αλί­τι στο 72΄ με δεύ­τε­ρη κίτρι­νη κάρ­τα. Οι παί­κτες του Πογέτ απέ­κτη­σαν ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­πε­ποί­θη­ση κι έφτα­σαν από­λυ­τα δίκαια στη δεύ­τε­ρη σερί νίκη, αν και χρειά­στη­κε η μεγά­λη επέμ­βα­ση του Βλα­χο­δή­μου στο 82΄ λεπτό σε κεφα­λιά του Ραχμάνι.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζον Μπί­τον (Σκω­τία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φασλί­γι, Αλί­τι, Ραχ­μά­νι — Κουρ­μπέ­λης, Γιακουμάκης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 72΄ Αλί­τι (2η κίτρι­νη), 90΄+1 Μούριτς

ΚΟΣΟΒΟ (Αλέν Ζιρές): Μού­ριτς, Καστρά­τι, Ραχ­μά­νι, Κριέ­ζιου, Αλί­τι, Λοσάι, Φασλί­γι (75΄ Ντρέ­σε­βιτς), Ζέγκρο­βα (90΄+3 Ουϊ­κά­νι), Ρασί­τσα (57΄ Μπου­τί­τσι), Ζενέ­λι (57΄ Κολό­λι), Μουρίκι

ΕΛΛΑΔΑ (Γκου­στά­βο Πογέτ): Βλα­χο­δή­μος, Χατζη­διά­κος, Μαυ­ρο­πά­νος, Μπάλ­ντοκ, Τσι­μί­κας, Κουρ­μπέ­λης (57΄ Σιώ­πης), Μάντα­λος (86΄ Μπου­χα­λά­κης), Μπα­κα­σέ­τας, Λημνιός, Μασού­ρας (78΄ Δου­βί­κας), Για­κου­μά­κης (57΄ Παυλίδης)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο