Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Καλογερόπουλος στη Σφίγγα: “Νηστικός Δείπνος”

Ο Νίκος Καλο­γε­ρό­που­λος στη Σφίγγα

“Νηστι­κός Δείπνος”

Τετάρ­τη 30 Μαΐου

Συμ­με­τέ­χουν φιλικά 
οι Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου και Γεωρ­γία Νταγάκη

Σε εξαι­ρε­τι­κή εμφά­νι­ση ο Γιώρ­γος Μαργαρίτης

Ο Νίκος Καλο­γε­ρό­που­λος, οι “Άπο­ροι Άρχο­ντες” και τα “Ρεύ­μα­τα του Ευρί­που” σας προ­σκα­λούν την Τετάρ­τη 30 Μαΐ­ου στη μου­σι­κή σκη­νή Σφίγ­γα “Στων Νηστι­κών τον Δεί­πνο τον Μεγά­λο…” με άσμα­τα πατριω­τι­κά, ρεμπέ­τι­κα και ροκομπαλάντες.

Συμ­με­τέ­χουν φιλι­κά ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου,  η Γεωρ­γία Ντα­γά­κη και ο Γιώρ­γος Μαργαρίτης!

“Στον νηστι­κό τον δεί­πνο τον μεγάλο
σε περι­μέ­νω για να’ ρθεις το δίχως άλλο.
Στον νηστι­κό τον δεί­πνο των αστέγων
και στο παρά­πο­νο γερό­ντων και ανέργων.
Σε περι­μέ­νω για να ‘ρθεις το δίχως άλλο
“Στων νηστι­κών το δεί­πνο τον μεγάλο”

Το υπό­λοι­πο στη συναυλία!

Μαζί τους οι μου­σι­κοί Θωμάς Πανα­γό­που­λος στο μπου­ζού­κι, Γιώρ­γος Σαμαρ­τζής στην κιθά­ρα, Δημή­τρης Αντω­νιά­δης στα κρου­στά, Στα­μά­της Χαϊ­νάς στο κοντρα­μπά­σο, Στα­μά­της Πανα­γό­που­λος στο βιο­λί και Πάνος Αντέλ­λης στην κιθά­ρα και στο τραγούδι.
Σφίγγα
Ακα­δη­μί­ας και Ζωο­δό­χου Πηγής
(είσο­δος στον πεζό­δρο­μο Κιά­φας 13)
Τηλέ­φω­νο κρα­τή­σε­ων: 2114096149, 6987844845
[email protected]
Ώρα έναρ­ξης: 21.30
Είσο­δος σε τρα­πέ­ζι 15 ευρώ με μπύ­ρα ή κρασί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο