Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Μόττας: «ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ…»

Αυτήν την Κυριακή…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία, ο λαός μας «δεν βολεύ­ο­νται με λιγό­τε­ρο ουρα­νό, παρά μόνο στον ήλιο και το δίκιο»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί, το ξέρου­με καλά, «το μέλ­λον δε θα ‘ρθεί από μονά­χο του, έτσι νέτο — σκέ­το, αν δεν πάρου­με μέτρα και ‘μείς»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί ο κόσμος μας «δεν στέ­κε­ται σε ενός βοδιού τα κέρα­τα, ανά­με­σα στα χέρια μας κρατιέται»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για «όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, «για να γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμψη»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί «βαδί­ζου­με μαζί στον ίδιο δρό­μο» δεί­χνο­ντας «πως η ανά­γκη γίνε­ται Ιστορία»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί ακό­μη «κι’ αν κόψουν όλα τα λου­λού­δια, δεν μπο­ρούν να απο­τρέ­ψουν τον ερχο­μό της Άνοιξης»…
 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί «αν δε φυσή­ξει ο άνε­μος το φύλ­λο δε σαλεύ­ει, αν δε θυμώ­σει η θάλασ­σα το κύμα δε χορεύει»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί «εμείς τρα­γου­δά­με για να σμί­ξου­με τον κόσμο»…

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για «το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλονιστικό»…
 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΚΕ, για­τί «τις πιο όμορ­φες μέρες μας δεν τις έχου­με ζήσει ακόμα»…

Νίκος Μότ­τας.

50+1 λόγοι να ψηφί­σεις ΚΚΕ στις εκλο­γές της 21ης Μάη — του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο