Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Παπάζογλου: Δέκα χρόνια από το θάνατό του — Δέκα αγαπημένα τραγούδια

Δέκα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, 17 Απρί­λη, από την ημέ­ρα που «έφυ­γε» από τη ζωή, στα 63 του χρό­νια, ο Νίκος Παπά­ζο­γλου,  μια σπου­δαία καλ­λι­τε­χνι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα με σημα­ντι­κή πορεία στην ελλη­νι­κή μου­σι­κή ιστο­ρία του τόπου μας.

Αντι οποιου­δή­πο­τε άλλου αφιε­ρώ­μα­τος, δια­λέ­ξα­με και σας παρου­σιά­ζου­με 10 αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του Θεσ­σα­λο­νι­κιού τρα­γου­δο­ποιού και τραγουδιστή.

1. Αύγουστος

Στίχοι/Μουσική: Nίκος Παπάζογλο. 

2. Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ

Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασού­λης Μου­σι­κή: Βάσω Αλαγιάννη

3. Φύσηξε ο Βαρδάρης

Στίχοι/Μουσική: Nίκος Παπάζογλου 

4. Κανείς εδώ δεν τραγουδά

Στί­χοι: Τάκης Σιμώ­τας Μου­σι­κή: Νίκος Παπάζογλου

5. Πότε Βούδας, πότε Κούδας

Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασού­λης Μου­σι­κή: Πέτρος Βαγιόπουλος

6. Υδροχόος

Συν­θέ­της: Αλα­γιάν­νη Βάσω Στι­χουρ­γός: Ρασού­λης Μανώλης

7. Εγώ δεν είμαι ποιητής

Στί­χοι: Λάζα­ρος Ανδρέ­ου Μου­σι­κή: Νίκος Παπά­ζο­γλου.

8. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια

Στί­χοι: Μανώ­λης Ρασού­λης Μου­σι­κή: Νίκος Ξυδά­κης.

9. Ένα κι ένα

Συν­θέ­της: Παπά­ζο­γλου Νίκος, Στι­χουρ­γός: Ρασού­λης Μανώλης

10. Με το τραγούδι με το κρασί

Στίχοι/Μουσική: Nίκος Παπάζογλου 

Νίκος Παπά­ζο­γλου, μια καλ­λι­τε­χνι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα με σημα­ντι­κή πορεία στην ελλη­νι­κή μου­σι­κή ιστο­ρία του τόπου μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο