Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ανακοινώθηκε εκεχειρία μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Ανα­κοι­νώ­θη­κε εκε­χει­ρία στο Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, μετέ­δω­σε το Sputnik Armenia. Οι Αρμέ­νιοι του θύλα­κα συμ­φώ­νη­σαν με το αίτη­μα του Αζερ­μπαϊ­τζάν να στα­μα­τή­σουν να πολε­μούν και να αφο­πλι­στούν, μετέ­δω­σε παράλ­λη­λα το IFAX, προ­σθέ­το­ντας ότι συμ­φώ­νη­σαν στη διά­λυ­ση και τον πλή­ρη αφο­πλι­σμό του στρα­τού του Ναγκόρ­νο Καραμπάχ.

Σύμ­φω­να με το ίδιο πρα­κτο­ρείο, οι Αρμέ­νιοι του θύλα­κα θα συνα­ντη­θούν με τις αζε­ρι­νές αρχές στις 21 Σεπτεμβρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο