Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, στο «ΓΚΑΖΙ LIVE»

Το «Μπελ Ρεβ» επι­στρέ­φει για 4 μόνο παρα­στά­σεις, την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το 23, 24 και 30, 31 Μάρ­τη στο «ΓΚΑΖΙ LIVE».

Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, ο Θέμης Καρα­μου­ρα­τί­δης και ο Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος, η αγα­πη­μέ­νη τριά­δα του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού, τόλ­μη­σε να κάνει πρά­ξη ένα από τα πιο όμορ­φα όνει­ρα: Τη δημιουρ­γία ενός ιδιό­τυ­που ρεσι­τάλ για φωνή και ορχή­στρα, με σαγη­νευ­τι­κή λάμ­ψη, συναρ­πα­στι­κό ήχο και ερμη­νευ­τι­κό πάθος. Συμ­με­τέ­χει στο τρα­γού­δι ο Θοδω­ρής Μαυρογιώργης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο