Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νατάσσα Μποφίλιου: Παλεύουμε για έναν άλλο κόσμο που δεν θα πνίγουμε ανθρώπους στη θάλασσα (VIDEO)

«…Για μας δια­μαρ­τυ­ρία είναι η θέση και η στά­ση ζωής. Δεν έχου­με σκο­πό, χύνο­ντας κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, που τίπο­τα δεν έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα, δεν έχου­με σκο­πό να πεν­θού­με τρεις μέρες. Ο δικός μας πόνος δεν κρα­τά­ει τρεις μέρες.

Κρα­τά­ει μαζί με τη δέσμευ­σή μας ότι θα παλεύ­ου­με όλη μας τη ζωή, δίκαιους αγώ­νες για έναν άλλο κόσμο. Που μέσα στη θάλασ­σα το μόνο που θα συμ­βαί­νει είναι να κολυ­μπά­με και να σκε­φτό­μα­στε καλύ­τε­ρο τον εαυ­τό μας και όχι να πνί­γου­με ανθρώ­πους με τις χυδαί­ες και ελε­ει­νές πολι­τι­κές που επι­λέ­γου­με. Αυτή είναι η δική μας η διαμαρτυρία!».

Τα είπε όλα η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου στη συναυ­λία της την Πέμ­πτη στον Βόλο με αυτά τα συγκλο­νι­στι­κά λόγια…

@alexandrakofou #fyp #volos #natasabofiliou ♬ πρω­τό­τυ­πος ήχος — 𝔸𝕃𝔼𝕏

902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο