Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Στους 18 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου

Στους 18 ανέ­βη­κε ο αριθ­μός των νεκρών από την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου του νησιού Γουάιτ στη Νέα Ζηλαν­δία, καθώς ένας από τους Αυστρα­λούς επι­σκέ­πτες που νοση­λευό­ταν σε νοσο­κο­μείο του Σίδνεϊ πέθα­νε σήμερα.

Ο αριθ­μός των νεκρών περι­λαμ­βά­νει και δύο αγνο­ού­με­νους, τα πτώ­μα­τα των οποί­ων δεν έχει γίνει ακό­μα δυνα­τό να εντο­πι­στούν από τις έρευ­νες που διε­ξά­γο­νται πάνω στο νησί και στη θάλασσα.

Συνο­λι­κά 47 άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν πάνω στο νησί τη στιγ­μή της έκρη­ξης του ηφαι­στεί­ου. Είκο­σι έξι άνθρω­ποι εξα­κο­λου­θούν να νοση­λεύ­ο­νται στη Νέα Ζηλαν­δία και την Αυστρα­λία και η κατά­στα­ση πολ­λών εξ αυτών χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «κρί­σι­μη» από τους γιατρούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο