Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεκρός εργάτης που καταπλακώθηκε από βαριά αντικείμενα

Ένας εργά­της σκο­τώ­θη­κε στο Μενί­δι, σε οινοποιείο.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ο εργά­της κατα­πλα­κώ­θη­κε από αντι­κεί­με­να, μέσα στο οινο­ποιείο, το οποίο βρί­σκε­ται επί της οδού Λουτρού.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο