Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νεπάλ: Στους 68 οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους

Στους 68 εκτο­ξεύ­τη­κε ο αριθ­μός των νεκρών από τη συντρι­βή αερο­σκά­φους της Yeti Airlines στην Ποχά­ρα του Νεπάλ (κεντρι­κά), στη χει­ρό­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμα­λα­ΐ­ων τα τελευ­ταία σχε­δόν πέντε χρόνια.

«Τριά­ντα ένα (πτώ­μα­τα) έχουν μετα­φερ­θεί σε νοσο­κο­μεία», δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο αστυ­νο­μι­κός Α.Κ. Τσέ­τρι, προ­σθέ­το­ντας ότι άλλα 37 πτώ­μα­τα βρέ­θη­καν στη χαρά­δρα όπου το αερο­σκά­φος συνετρίβη .

Εκα­το­ντά­δες δια­σώ­στες συνέ­χι­ζαν να ερευ­νούν τον χώρο όπου συνε­τρί­βη το αερο­σκά­φος, το οποίο μετέ­φε­ρε 72 ανθρώ­πους και εκτε­λού­σε πτή­ση από την πρω­τεύ­ου­σα Κατμα­ντού προς το αερο­δρό­μιο της Ποχάρα.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο