Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΟ ΜΠΟΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ» — Θεατρική παράσταση ΔΩΡΕΑΝ στο STUDIO

ΤΡΙΤΗ 29/3/22
70 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΟ ΜΠΟΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ»

στις 19.00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ με κρά­τη­ση θέσης
στο STUDIO new star art cinema:
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τηλ 210–8640054 –6932479731
 Την ίδια ημέ­ρα, Τρί­τη 29 Μαρ­τί­ου, μεσά­νυ­χτα, προς Τετάρ­τη 30 Μαρ­τί­ου, την ημέ­ρα και την ώρα που θα συμπλη­ρώ­νο­νται ακρι­βώς 70 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση, θα δοθεί ειδι­κή μετα­με­σο­νύ­χτια παράσταση

Διάρ­κεια: 70 λεπτά στο ΘΕΑΤΡΟ 2510 (Θεμι­στο­κλέ­ους 52, Εξαρχεια)

«ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΟ ΜΠΟΪ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ» του Ανδρέα Ζαφέιρη

Πού «συνα­ντή­θη­καν», έστω για μια και μονα­δι­κή φορά, ο Αϊν­στάιν, ο Πικά­σο, ο Τσάρ­λι Τσά­πλιν, ο Ζαν Πωλ Σαρτρ και ο Πάμπλο Νερούντα;

Η απά­ντη­ση: Στην παγκό­σμια καμπά­νια αλλη­λεγ­γύ­ης για το Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη, μαζί με άλλους 250.000 από όλο τον κόσμο, που έστει­λαν τηλε­γρα­φή­μα­τα στην τότε κυβέρ­νη­ση, για να μην γίνει η εκτέλεση.

Ποιος ήταν ο άνθρω­πος που

«Μ΄ ένα γαρύ­φαλ­λο ξεκλεί­δω­σε όλη την αθανασία.

Μ΄ ένα χαμό­γε­λο έλαμ­ψε τον κόσμο για να μη νυχτώνει»;

Και για­τί σκη­νο­θε­τή­θη­καν δυο δίκες προ­κει­μέ­νου να εκτελεστεί;

Μέσα από  την σχέ­ση του με την Έλλη Παπ­πά, τη σύλ­λη­ψή τους, τις δίκες και το τέλος μπρο­στά στις υψω­μέ­νες κάνες, η θεα­τρι­κή ομά­δα του 2510 προ­σπα­θεί να αφου­γκρα­στεί τα ίχνη της πραγ­μα­τι­κής ιστο­ρί­ας και πώς φτά­νουν έως τις γει­το­νιές των μικρών και μεγά­λων ονεί­ρων. Ή της Ουτοπίας;

Πλη­ρο­φο­ρί­ες:

Κεί­με­νο-Σκη­νο­θε­σία: Ανδρέ­ας Ζαφείρης

Βοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Χαρά Νικολάου

Υπεύ­θυ­νη Επι­κοι­νω­νί­ας: Ελευ­θε­ρία Σακα­ρέ­λη (6955445130)

Ερμη­νεύ­ουν: Σταυ­ριά­να Καδή, Σωτή­ρης Τασούλας

Ημέ­ρες και Ώρες Παραστάσεων

Κάθε Σάβ­βα­το στις 21.00

Κάθε Κυρια­κή στις 19.00

από τις 12 Μαρ­τί­ου έως 1 Μαΐου .

Τιμές Εισι­τη­ρί­ων:

Κανο­νι­κό: 10€

Μειω­μέ­νο, Ανέρ­γων, ΑΜΕΑ: 5€

Τηλέ­φω­να Κρατήσεων:

698 889 9653, 697 074 3581, 697 553 5197

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο