Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για την πρόκριση στο Κύπελλο

Το ντέρ­μπι, ανά­με­σα στον Πανα­θη­ναϊ­κό και τον ΠΑΟΚ, ξεχω­ρί­ζει στην προη­μι­τε­λι­κή φάση του κυπέλ­λου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει το προ­βά­δι­σμα για την πρό­κρι­ση με τη νίκη του 2–0 στο πρώ­το παι­χνί­δι στην Τού­μπα. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός θα προ­σπα­θή­σει να κάνει την ανα­τρο­πή. Στον αγώ­να πρω­τα­θλή­μα­τος, που έγι­νε πρό­σφα­τα στο ΟΑΚΑ, οι «πρά­σι­νοι» επι­κρά­τη­σαν με 2–0. Το ντέρ­μπι του κυπέλ­λου Ελλά­δας θα διε­ξα­χθεί σήμε­ρα, στις 20:00, στο ΟΑΚΑ.

Για την προη­μι­τε­λι­κή φάση του κυπέλ­λου Ελλά­δας θα γίνουν δύο ακό­μα παι­χνί­δια. Σήμε­ρα, στις 18:00, στο Καραϊ­σκά­κη, ο Ολυ­μπια­κός θα υπο­δε­χτεί τη Λαμία και την Πέμ­πτη, στις 19:00, στο Περι­στέ­ρι, ο Ατρό­μη­τος θα φιλο­ξε­νή­σει τον Άρη. Οι πρώ­τοι αγώ­νες έλη­ξαν ισό­πα­λοι με 0–0.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο