Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντε Νίρο: Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα τι έκανε…

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο γνω­στός ηθο­ποιός Ντε Νίρο κατα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον του Τραμπ. Σχό­λια όπως “δεν θάπρε­πε να είναι Πρό­ε­δρος”,  “περι­μέ­νω την ημέ­ρα να δω τον Τραμπ στην φυλα­κή” μέχρι το καλύ­τε­ρο: “ο Τραμπ είναι ο χει­ρό­τε­ρος γκάν­γκ­στερ από αυτούς που έχω παί­ξει” με δια­φο­ρε­τι­κές αφορ­μές. Αυτή την φορά με αφορ­μή την δολο­φο­νία του Ιρα­νού Στρα­τη­γού Σου­λεϊ­μα­νί σε αναρ­τη­σή του στο τουί­τερ, με το βίντεο της κηδεί­ας σχο­λιά­ζει “Αυτή είναι η κηδεία του Στρα­τη­γού Σου­λεϊ­μα­νί στο Αβάζ στο Ιράν. Ο Τραμπ δεν έχει ιδέα τι έκα­νε”. Είναι η απά­ντη­ση στην παρα­φι­λο­λο­γία των ανθρώ­πων του Τραμπ πως ο Σου­λεϊ­μα­νί ήταν μιση­τός στο λαό του Ιράν και κανείς δεν θα τον κλά­ψει. Το σχό­λιο του Ντε Νίρο ανα­φέ­ρε­ται στο μεγά­λο πλή­θος που συγκεντρώθηκε. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο