Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ντονμπάς: Οι «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ διόρισαν πρεσβευτές στη Ρωσία

Περί­που δυό­μι­ση μήνες αφού η Ρωσία ανα­γνώ­ρι­σε τις αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες «Λαϊ­κές Δημο­κρα­τί­ες» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­χάνσκ, αυτές διό­ρι­σαν πρε­σβευ­τές στη Μόσχα.

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές αντάρ­τες του Ντο­νέ­τσκ ανα­κοί­νω­σαν ότι πλέ­ον τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στη Μόσχα θα εκπρο­σω­πεί η Όλγκα Μακέ­γε­βα, ενώ οι αρχές του Λου­χάνσκ θα στεί­λουν στη Ρωσία τον πρώ­ην δημο­σιο­γρά­φο Ροντιόν Μιροσ­νίκ. Ο Μιροσ­νίκ πριν χρό­νια είχε εργα­στεί για τον φιλο­ρώ­σο πρώ­ην πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Τρεις ημέ­ρες αφού ανα­γνώ­ρι­σε τις δύο αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σες δημο­κρα­τί­ες ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν διέ­τα­ξε την εισβο­λή στην Ουκρανία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο