Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Κεραμέως: Δεν έχει προγραμματιστεί συζήτηση με την επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων

Όπως ενη­μέ­ρω­σε σήμε­ρα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, δεν έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί, μέχρι στιγ­μής, κάποια συζή­τη­ση με την επι­τρο­πή των λοι­μω­ξιο­λό­γων σχε­τι­κά με το ενδε­χό­με­νο άνοιγ­μα των γυμνα­σί­ων και των λυκείων.

Ανέ­φε­ρε, ωστό­σο, σχε­τι­κά με τα τεστ που έχουν γίνει μέχρι στιγ­μής σε εκπαι­δευ­τι­κούς ότι τα μηνύ­μα­τα είναι θετι­κά, καθώς «δεν υπάρ­χει σχε­δόν κανέ­να κρούσμα.

Ν. Κερα­μέ­ως: Δεν έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί συζή­τη­ση με την επι­τρο­πή των ειδι­κών για το άνοιγ­μα γυμνα­σί­ων και λυκείων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο