Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Μαδούρο: Η Αφρική κέρδισε το Μουντιάλ — Ελπίζω η Ευρώπη να βάλει τέλος στο ρατσισμό

Να παρα­δειγ­μα­τι­στεί από το Μου­ντιάλ και να βάλει τέλος στο ρατσι­σμό και στις δια­κρί­σεις σε βάρος των μετα­να­στών, κάλε­σε την Ευρώ­πη ο Νικο­λά Μαδού­ρο, το οποίο όπως είπε το κατέ­κτη­σε η Αφρι­κή καθώς η πλειο­ψη­φία των παι­κτών της γαλ­λι­κής ομά­δας έχει ρίζες από την Αφρική.

«Η ομά­δα της Γαλ­λί­ας κέρ­δι­σε, αν και έμοια­ζε με αφρι­κα­νι­κή ομά­δα. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η Αφρι­κή κέρ­δι­σε. Οι Αφρι­κα­νοί μετα­νά­στες που έφτα­σαν στη Γαλ­λία» είπε ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας στην κρα­τι­κή τηλεόραση.

«Ελπί­ζω η Ευρώ­πη να πάρει το μήνυ­μα. Τέλος στον ρατσι­σμό στην Ευρώ­πη σε βάρος Αφρι­κα­νών, τέλος στις δια­κρί­σεις ενα­ντί­ον των μετα­να­στών», συμπλήρωσε.

Ο Μαδού­ρο συνε­χά­ρη τη γαλ­λι­κή ομά­δα ποδο­σφαί­ρου που έπαι­ξε θεϊ­κά αλλά και τον Ρώσο ομό­λο­γό του Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν για τον οποίο έγρα­ψε ότι διορ­γά­νω­σε το καλύ­τε­ρο πρω­τά­θλη­μα στην ιστορία

Η εθνι­κή ομά­δα της Γαλ­λί­ας κέρ­δι­σε την Κυρια­κή τον δεύ­τε­ρο τίτλο του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου, νικώ­ντας την Κρο­α­τία με 4–2 στο Στά­διο Λουζ­νί­κι στη Μόσχα. Από τους 23 παί­κτες, οι 15 έχουν ρίζες από την Αφρική.

Ο Κιλιάν Εμπα­πέ και ο Πολ Πογκ­μπά που γεν­νή­θη­καν στη Γαλ­λία από γονείς από τη Γουι­νέα και το Καμε­ρούν αντί­στοι­χα, σημεί­ω­σαν δύο γκολ και βοή­θη­σαν στη νίκη της ομά­δας τους.

Μάλι­στα ο 19χρονος Εμπα­μπέ κέρ­δι­σε και το βρα­βείο του καλύ­τε­ρου νεα­ρού παίκτη.

Επί­σης ο Μπλεζ Ματουι­ντί γεν­νή­θη­κε στη Γαλ­λία από γονείς από την Ανγκό­λα και ο Σαμου­έλ Ουμ­τι­τί γεν­νή­θη­κε στο Καμερούν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο