Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Παναγιωτόπουλος: Σύντομα η αύξηση της στρατιωτικής θητείας στους 12 μήνες

Την πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να αυξή­σει την στρα­τιω­τι­κή θητεία στους 12 μήνες, από 9 που είναι σήμε­ρα, έσπευ­σε να ανα­κοι­νώ­νει ο υπουρ­γός Άμυ­νας, Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, από τη Θάσο.

Ο υπουρ­γός δεν προσ­διό­ρι­σε τον χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα που θα γίνει αυτό ενώ αρκέ­στη­κε να πει ότι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί «σύντο­μα». Επί­σης, προ­α­νήγ­γει­λε προ­σλή­ψεις επαγ­γελ­μα­τιών οπλι­τών και αύξη­ση των σπου­δα­στών των παρα­γω­γι­κών σχολών.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο