Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινά τη Δευτέρα η καταβολή συντάξεων

Αύριο, 27 Απρι­λί­ου, κατα­βάλ­λο­νται οι συντά­ξεις των μη μισθω­τών, δηλα­δή των συντα­ξιού­χων που προ­έρ­χο­νται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Όπως έχει ήδη ανα­κοι­νώ­σει ο Ηλε­κτρο­νι­κός Εθνι­κός Φορέ­ας Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (e‑ΕΦΚΑ), οι συντά­ξεις του Δημο­σί­ου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα κατα­βλη­θούν στις 29 Απρι­λί­ου 2020, ημέ­ρα Τετάρτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο