Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξυλόκαστρο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο και σκότωσε υπάλληλο καθαριότητας

Τρο­χαίο δυστύ­χη­μα, με θύμα μία 45χρονη εργα­ζό­με­νη στην υπη­ρε­σία καθα­ριό­τη­τας του δήμου Ξυλο­κά­στρου — Ευρω­στί­νης, σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στην παλαιά εθνι­κή οδό Κορίν­θου — Πατρών, στο ύψος της περιο­χής, Κάτω Πιτσά.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ΙΧ επι­βα­τι­κό αυτο­κί­νη­το που οδη­γού­σε ένας 36χρονος, προ­σέ­κρου­σε, υπό συν­θή­κες που διε­ρευ­νώ­νται, σε προ­πο­ρευό­με­νο απορ­ριμ­μα­το­φό­ρο όχημα.

Από την σύγκρου­ση τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα η 45χρονη, η οποία, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, εκεί­νη την στιγ­μή βρι­σκό­ταν, στην ειδι­κή θέση του απορ­ριμ­μα­το­φό­ρου για τους υπαλ­λή­λους καθαριότητας.

Σύμ­φω­να πάντα με την αστυ­νο­μία, από την πρό­σκρου­ση τραυ­μα­τί­στη­κε και ο 36χρονος οδη­γός του ΙΧ επι­βα­τι­κού αυτο­κι­νή­του, ο οποί­ος δια­κο­μί­στη­κε στο νοσο­κο­μεί­ου της Κορίν­θου, ενώ προ­α­νά­κρι­ση για τα αίτια του τρο­χαί­ου δυστυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Ξυλο­κά­στρου — Ευρωστίνης.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο