Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικογενειακή τραγωδία στην Καβάλα: Σκότωσε τη γυναίκα και το ενός έτος παιδί τους και αυτοκτόνησε

Οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία σημειώ­θη­κε το πρωί της Παρα­σκευ­ής στην Καβάλα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένας άνδρας πυρο­βό­λη­σε με κυνη­γε­τι­κή καρα­μπί­να τη σύζυ­γο του και το παι­δί τους, μόλις ενός έτους, τραυ­μα­τί­ζο­ντας τους θανά­σι­μα. Στη συνέ­χεια, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα, proininews.gr, αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, ήταν 56 ετών και η σύζυ­γός του γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής 30 ετών. Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη σε σπί­τι στη Λεκά­νη Καβάλας.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο