Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι άντρες δεν γεννιούνται, γίνονται

Επι­μέ­λεια: Νίκος Λύτρας //

Στο Ντα­χά­ου της Βαυα­ρί­ας, το 1935,ηταν κρα­τού­με­νοι ανά­κα­τα κομ­μου­νι­στές, ομο­φυ­λό­φι­λοι και γύφτοι. Γύρω στις 3.000 κόσμος. Μια μέρα λοι­πόν, ο διοι­κη­τής του στρα­το­πέ­δου Τεο­ντόρ Άικε, Μάζε­ψε τους κρα­τού­με­νους για να τους βγά­λει λόγο, για το πόσο σιχά­μα­τα είναι. Καθώς τους έβρι­ζε, ένας τύπος βγαί­νει από τη γραμ­μή, πάει μπρο­στά στον Άικε και τον φτύ­νει. Ο Άικε έβγα­λε το πιστό­λι και τον εκτέ­λε­σε επί τόπου. Το όνο­μα του ήταν Κλά­ους Ντέ­χερ. Ήταν ο πρώ­τος εκτε­λε­σθείς σε στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης. Ήταν ομο­φυ­λό­φι­λος. Εκεί­νη τη στιγ­μή ήταν ο πιο «άντρας» σε όλη τη Γερ­μα­νία. Πέραν τού­του ουδέν.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο