Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη στα προκριματικά Champions League και Conference League

Από το Ισρα­ήλ θα ξεκι­νή­σει το φετι­νό ευρω­παϊ­κό «ταξί­δι» του Ολυ­μπια­κού, ο οποί­ος κλη­ρώ­θη­κε να αντι­με­τω­πί­σει την Μακά­μπι Χάι­φα, στον 2ο προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Champions League. Η πρώ­τη ανα­μέ­τρη­ση θα γίνει στις 19 ή 20 Ιου­λί­ου στο Ισρα­ήλ και η ρεβάνς μία εβδο­μά­δα αργό­τε­ρα (26 ή 27 Ιου­λί­ου) στο γήπε­δο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι δύο ομά­δες είχαν ανα­με­τρη­θεί την περί­ο­δο 2002-03, στη φάση των ομί­λων της ίδιας διορ­γά­νω­σης, με τους «ερυ­θρό­λυ­κους» να γνω­ρί­ζουν βαριά ήττα με 3–0 στο εκτός έδρας παι­χνί­δι, που είχε γίνει στην Κύπρο (αμέ­σως μετά μάλι­στα το θριαμ­βευ­τι­κό 6–2 επί της Λεβερ­κού­ζεν) και να παρα­χω­ρούν ισο­πα­λία 3–3 στη Ριζού­πο­λη. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά έδω­σαν τη δυνα­τό­τη­τα στους Ισραη­λι­νούς να πάρουν την 3η θέση και να συνε­χί­σουν στο ‑τότε- Κύπελ­λο UEFA, αφή­νο­ντας τέταρ­τους τους Πειραιώτες.

Γενι­κά, ο Ολυ­μπια­κός έχει κατα­γρά­ψει μόνο απο­κλει­σμούς όπο­τε έχει συνα­ντή­σει ομά­δες από το Ισρα­ήλ, καθώς, πέραν των συνα­ντή­σε­ων με τη Μακά­μπι Χάι­φα, απο­κλεί­στη­κε από τη Μακά­μπι Τελ Αβίβ στα προ­κρι­μα­τι­κά του Europa League της σεζόν 2010-11 (νίκη 2–1 στον Πει­ραιά, ήττα 1–0 εκτός) και από τη Χαπο­έλ Μπερ Σεβά στα προ­κρι­μα­τι­κά του Champions League της περιό­δου 2016–17 (0–0 εντός, ήττα 1–0 εκτός).

Η Μακά­μπι Χάι­φα πανη­γύ­ρι­σε πριν λίγο και­ρό το 14ο πρω­τά­θλη­μα της ιστο­ρί­ας της, τερ­μα­τί­ζο­ντας οκτώ βαθ­μούς μπρο­στά από τη Χαπο­έλ Μπερ Σεβά, ενώ κατέ­κτη­σε και το Toto Cup (διορ­γά­νω­ση αντί­στοι­χη με το League Cup, όπου συμ­με­τέ­χουν μόνο οι επαγ­γελ­μα­τι­κές ομά­δες). Προ­πο­νη­τής της εδώ και δύο χρό­νια είναι ο 43χρονος Μπα­ράκ Μπακ­χάρ, ενώ στο περ­σι­νό ρόστερ της ξεχώ­ρι­ζαν ο 33χρονος Μπεν Σαχάρ, με θητεία σε μεγά­λα ευρω­παϊ­κά πρω­τα­θλή­μα­τα (Αγγλία, Ισπα­νία, Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Ολλαν­δία), ο 28χρονος Ισπα­νός μέσος Χοσέ Ροντρί­γκεθ, που έχει περά­σει από τις ακα­δη­μί­ες της Ρεάλ και έχει παί­ξει μετα­ξύ άλλων σε Λα Κορού­νια, Μάλα­γα, Γαλα­τά­σα­ραϊ και Μάιντς, και ο 29χρονος μεσο­ε­πι­θε­τι­κός Ομέρ Ατζί­λι, πρώ­τος σκό­ρερ του ισραη­λι­νού πρω­τα­θλή­μα­τος πέρυ­σι με 20 τέρματα.

Η Λέφσκι Σόφιας στο δρόμο του ΠΑΟΚ

Τη Λέφ­σκι Σόφιας θα αντι­με­τω­πί­σει ο ΠΑΟΚ στον Β΄ προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Europa Conference League, όπως προ­έ­κυ­ψε από την κλή­ρω­ση που διε­νερ­γή­θη­κε το μεση­μέ­ρι στη Νιόν. Ο πρώ­τος αγώ­νας των δύο ομά­δων θα γίνει στις 21 Ιου­λί­ου στη Βουλ­γα­ρία και η ρεβάνς μία εβδο­μά­δα αργό­τε­ρα (28/7) στην Τούμπα.

Η αντί­πα­λος του «Δικε­φά­λου» είναι η μία από τις δύο παρα­δο­σια­κές δυνά­μεις του βουλ­γα­ρι­κού ποδο­σφαί­ρου (μαζί με την ΤΣΣΚΑ), αλλά τα τλε­ευ­ταία χρό­νια βρί­σκε­ται σε κάμ­ψη. Πριν από ακρι­βώς ένα μήνα (15/5), νίκη­σε 1–0 την «αιώ­νια» αντί­πα­λό της και κατέ­κτη­σε για 26η φορά το κύπελ­λο, πανη­γυ­ρί­ζο­ντας ένα τρό­παιο για πρώ­τη φορά μετά το 2009, χρο­νιά κατά την οποία κατέ­κτη­σε το 26ο ‑και τελευ­ταίο μέχρι σήμε­ρα- πρω­τά­θλη­μα της ιστο­ρί­ας της. Στη λίγκα τερ­μά­τι­σε τέταρ­τη με 52 βαθ­μούς, πολύ μακριά από την πρω­τα­θλή­τρια Λου­ντο­γκό­ρετς (79β.).

ΠΑΟΚ και Λέφ­σκι δεν έχουν συνα­ντη­θεί ποτέ στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις. Η βουλ­γα­ρι­κή ομά­δα έχει αγω­νι­στεί δύο φορές στην Ελλά­δα, μετρώ­ντας μία πρό­κρι­ση επί του Ολυ­μπια­κού στον πρώ­το γύρο του Κυπέλ­λου UEFA της περιό­δου 1978–79 και έναν απο­κλει­σμό από τον ΟΦΗ στον 1ο γύρο του Κυπέλ­λου Κυπελ­λού­χων της σεζόν 1987–88. Ο «Δικέ­φα­λος του βορ­ρά», από τη μεριά του, έχει αντι­με­τω­πί­σει στην ιστο­ρία του μόνο μία φορά ομά­δα από τη Βουλ­γα­ρία, τη Λοκο­μο­τίβ Πλόβ­ντιβ, την οποία απέ­κλει­σε με δύο νίκες στον 1ο γύρο του Κυπέλ­λου UEFA της περιό­δου 1983–84.

Προ­πο­νη­τής της Λέφ­σκι Σόφιας είναι ο 55χρονος άλλο­τε διε­θνής Στά­νι­μιρ Στο­ΐ­λοφ, ο οποί­ος έχει περά­σει από την ομά­δα και ως ποδο­σφαι­ρι­στής, αλλά και ως τεχνι­κός σε προη­γού­με­νη θητεία (2004–08, μαζί του μάλι­στα η Λέφ­σκι πανη­γύ­ρι­σε δύο πρω­τα­θλή­μα­τα και τρία κύπελ­λα). Στο περ­σι­νό της ρόστερ, ξεχώ­ρι­ζε ο 34χρονος τερ­μα­το­φύ­λα­κας Νικο­λάι Μιχαϊ­λοφ (46 συμ­με­το­χές στην εθνι­κή Βουλ­γα­ρί­ας), με πέρα­σμα από τη Λίβερ­πουλ και μία καλή θητεία στην Τβέ­ντε, αλλά ήδη από τον Απρί­λιο η αντί­πα­λος του ΠΑΟΚ έχει κλεί­σει μία «ηχη­ρή» μετα­γρα­φή για τη νέα σεζόν: τον 35χρονο μεσο­ε­πι­θε­τι­κό Ιβε­λίν Ποπόφ (90 διε­θνείς συμ­με­το­χές, 18 γκολ), που επα­να­πα­τρί­ζε­ται μετά από μία δεκα­ε­τία στο ρωσι­κό πρω­τά­θλη­μα, σε ομά­δες όπως η Σπαρ­τάκ Μόσχας, η Κού­μπαν Κράσ­νο­νταρ και η Ροστόφ.

Με Γκόμελ κληρώθηκε ο Άρης

Τη Γκό­μελ από τη Λευ­κο­ρω­σία θα αντι­με­τω­πί­σει ο Άρης στο πλαί­σιο του β΄ προ­κρι­μα­τι­κού γύρου για το Europa Conference League, όπως προ­έ­κυ­ψε από τη σχε­τι­κή κλή­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα (15/6) στη Νιόν της Ελβε­τί­ας. Η ομά­δα του Χερ­μάν Μπούρ­γος θα δώσει εκτός έδρας την πρώ­τη ανα­μέ­τρη­ση στις 21 Ιου­λί­ου, ενώ ο αγώ­νας ρεβάνς θα διε­ξα­χθεί στις 28/7 στο «Κλε­άν­θης Βικε­λί­δης». Πάντως, το εκτός έδρας ματς του Άρη δεν μπο­ρεί να διε­ξα­χθεί στην Λευ­κο­ρω­σία, καθώς η UEFA θεω­ρεί τη χώρα περιοχή-«κλειδί» για την είσο­δο της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία. Η Ευρω­παϊ­κή Ποδο­σφαι­ρι­κή Ομο­σπον­δία επι­τρέ­πει μεν στις ομά­δες της Λευ­κο­ρω­σί­ας να αγω­νί­ζο­νται στις διορ­γα­νώ­σεις της, ωστό­σο τα εντός έδρας παι­χνί­δια των συλ­λό­γων της θα διε­ξά­γο­νται σε ουδέ­τε­ρο έδα­φος και χωρίς την παρου­σία θεατών.

Η Γκό­μελ, η οποία θα αντι­με­τω­πί­σει για πρώ­τη φορά ελλη­νι­κή ομά­δα, επι­στρέ­φει στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις μετά από δέκα χρό­νια και συγκε­κρι­μέ­να τη σεζόν 2012–13. Τότε είχε λάβει μέρος στο Europa League και έφτα­σε ως τον τρί­το προ­κρι­μα­τι­κό γύρο, όπου απο­κλεί­στη­κε από τη Λίβερ­πουλ με δύο ήττες (1–0 στη Λευ­κο­ρω­σία και 3–0 στο «Άνφιλντ»).

Πέρυ­σι κατε­τά­γη τέταρ­τη στο πρω­τά­θλη­μα, καθώς συγκέ­ντρω­σε 59 βαθ­μούς μετά τις 30 αγω­νι­στι­κές της διορ­γά­νω­σης (17 νίκες, 8 ισο­πα­λί­ες και 5 ήττες), την ώρα που τον τίτλο κατέ­κτη­σε η Σαχτιόρ Σολι­γκόρσκ με 75 βαθ­μούς. Όμως, η Γκό­μελ κατέ­κτη­σε το Κύπελ­λο στη Λευ­κο­ρω­σία, νικώ­ντας 2–1 στον τελι­κό της διορ­γά­νω­σης την ΜΠΑΤΕ Μπο­ρί­σοφ, και πήρε το «εισι­τή­ριο» για τον β΄ προ­κρι­μα­τι­κό γύρο του Europa Conference League. Την τρο­παιο­θή­κη της κοσμούν ένα πρω­τά­θλη­μα και τρία Κύπελ­λα Λευ­κο­ρω­σί­ας, καθώς και ένα Σού­περ Καπ. Σημα­ντι­κή συνει­σφο­ρά στην περυ­σι­νή σεζόν της Γκό­μελ είχε ο Αντρέι Σολο­βέι. Ο Λευ­κο­ρώ­σος επι­θε­τι­κός είχε απο­λο­γι­σμό 19 γκολ (18 στο πρω­τά­θλη­μα και ένα στο κύπελ­λο) και οκτώ ασίστ σε 30 αγώ­νες, ωστό­σο φέτος απο­τε­λεί παρελ­θόν, καθώς μετα­πή­δη­σε στη Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ.

Η Γκό­μελ δεν έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πολύ καλό ξεκί­νη­μα στο εφε­τι­νό πρω­τά­θλη­μα, καθώς βρί­σκε­ται στη δέκα­τη θέση με 11 βαθ­μούς μετά από εννέα παι­χνί­δια (3 νίκες, 2 ισο­πα­λί­ες και 4 ήττες). Τεχνι­κός της ομά­δας είναι ο 48χρονος Βλα­ντί­μιρ Νεβίν­σκι, ο οποί­ος ανέ­λα­βε φέτος τα «ηνία» της Γκό­μελ, ύστε­ρα από διε­τή θητεία ως βοη­θός προ­πο­νη­τή στη Νέμαν Γκρόντνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο