Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ευχές του Δ. Κουτσούμπα

«Το τέλος του Γολ­γο­θά, η Ανά­στα­ση, βρί­σκε­ται στα δικά μας χέρια. Με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ και εκεί που παίρ­νο­νται οι απο­φά­σεις, δηλα­δή στην ΕΕ των πολέ­μων, των λόμπι, της εκμε­τάλ­λευ­σης, και εκεί που τελι­κά ανα­τρέ­πο­νται στην πρά­ξη, στους δρό­μους του αγώ­να. Χρό­νια πολ­λά σε όλες και όλους!» δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο