• [ Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί /του σκεφτόμενου ανθρώπου είναι εχθροί]
Facebooktwitterrssyoutube

Οι κομμουνιστές δε χλευάζουν τη θρησκευτική πίστη

Εργο του Γιώργου Φαρσακίδη, φτιαγμένο στην εξορία – Αϊ-Στράτη

Εργο του Γιώργου Φαρσακίδη, φτιαγμένο στην εξορία – Αϊ-Στράτη

Οι Κομμουνιστές δεν μπορεί, για πολλούς λόγους, να είναι ικανοποιημένοι όταν η πλειοψηφία του Λαού ακολουθεί θρησκευτικές δοξασίες, έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Όμως αυτό δεν τους δίνει το δικαίωμα να χλευάζουν την όποια θρησκευτική πίστη και τα σύμβολα της, πολύ περισσότερο που στη δική μας (Ελληνική) περίπτωση αυτή είναι συνδεδεμένη σε πολλές πτυχές της με Λαϊκά ήθη κι έθιμα, με Λαϊκές παραδόσεις. Ο χλευασμός δεν πρόκειται να προβληματίσει κι αφυπνίσει το Λαό, πολύ περισσότερο δεν θα τον φέρει πιο κοντά στις Κομμουνιστικές ιδέες.

 

Σχολιάζει ο Νίκος Βουτρτσάνης