Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι νέες τιμές των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο της Ιονίας Οδού

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την «Νέα Οδό Α.Ε.», από τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της 8 Ιανουα­ρί­ου, προς Πέμ­πτη 9 Ιανουα­ρί­ου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η ετή­σια τιμα­ριθ­μι­κή προ­σαρ­μο­γή διο­δί­ων τελών στην Ιόνια Οδό.

Σύμ­φω­να λοι­πόν με όσα ανα­κοι­νώ­θη­καν, προ­κύ­πτουν μειώ­σεις της τάξε­ως των 0,05 ευρώ στον μετω­πι­κό σταθ­μό Κλό­κο­βας για φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες, στον μετω­πι­κό σταθ­μό Αγγε­λο­κά­στρου και στον πλευ­ρι­κό σταθ­μό Άρτας για φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες και στον μετω­πι­κό σταθ­μό Τερό­βου για τα Ι.Χ. επι­βα­τι­κά αυτοκίνητα.

Οι υπό­λοι­πες τιμές παρα­μέ­νουν αμε­τά­βλη­τες σε σύγκρι­ση με το 2019.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι τιμές ανά σταθ­μό διο­δί­ων και ανά κατη­γο­ρία οχή­μα­τος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,10 ευρώ.

*ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,00 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,60 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 10,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,50 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,55 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 8,90 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό Μενιδίου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,10 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,00 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,60 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 10,65 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό Τερόβου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 2,20 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 3,10 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 7,85 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 11 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό Γαβρολίμνης:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,5 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 2,15 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 5,35 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 7,50 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό Μεσολογγίου:

*Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,85 ευρώ.

*ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,25 ευρώ.

*Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 3,20 ευρώ.

*Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 4,45 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό Κουβαρά:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 1,15 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1,65 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 4,15 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες  5,80 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό Άρτας:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,50 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 0,75 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 1,90 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 2,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό Γοργόμυλου:

- Δίκυ­κλα και τρί­κυ­κλα 0,70 ευρώ.

- ΙΧ επι­βα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα 1 ευρώ.

- Φορ­τη­γά, λεω­φο­ρεία και άλλα οχή­μα­τα με λιγό­τε­ρους από τέσ­σε­ρις άξο­νες 2,55 ευρώ.

- Φορ­τη­γά και άλλα οχή­μα­τα με τέσ­σε­ρις ή περισ­σό­τε­ρους άξο­νες 3,60 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο