Οι Ρόζενμπεργκ «έπρεπε» να πεθάνουν

19-Ιουν-1953: Το ζεύ­γος Τζού­λιους και Έθελ Ρόζεν­μπεργκ –θύμα­τα του μακαρ­θι­σμού στις ΗΠΑ- εκτε­λού­νται στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα, κατη­γο­ρού­με­νοι για κατα­σκο­πία υπέρ της ΕΣΣΔ. Στις 5 Μαρ­τί­ου 1946 ο Ουίν­στον Τσώρ­τσιλ — παρου­σία του Τρού­μαν — εκφω­νεί στο πανε­πι­στή­μιο του Ουέ­στμιν­στερ του Μισού­ρι (ΗΠΑ) το λόγο του με τίτλο «Τα Νεύ­ρα της Ειρή­νης» (The Sinews of Peace). … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Οι Ρόζεν­μπεργκ «έπρε­πε» να πεθά­νουν.