Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Οι… «σεμνότυφοι» ηγέτες της Χούντας

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Από τα χαρακτηριστικά που ήθελαν να «πλασάρουν» για τους εαυτούς τους οι ηγέτες της 7χρονης διδακτορίας στη χώρα μας ήταν και αυτά των «παιδιών του λαού», που «δουλεύουν άοκνα για το καλό του έθνους», των «τίμιων» σε αντίθεση με τους αστούς πολιτικούς του «φαύλου παρελθόντος», αλλά και των «σεμνών» που δεν ήθελαν «θόρυβο και τιμές για το έργο τους».

Με τη σειρά τους όλα τα προηγούμενα δημιουργούσαν ένα σωρό ευτράπελα. Το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε βρίσκεται στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας (αρχείο νομαρχίας). Έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 1970 και είναι έγγραφο του διορισμένου νομάρχη Ημαθίας «προς τους κ.κ. Επιθεωρητάς Δημοτικών Σχολείων Α’ και Β’ Περιφερείας» με θέμα «Απαγορεύεται η οργάνωσις υποδοχών»

Γράφει σχετικά:

tekmirio«1) Ανακοινούμεν υμίν ότι περιήλθον εις γνώσιν ημών, ότι ένιοι Διευθυνταί Δημοτικών Σχολείων κατά τας εκάστοτε Επιθεωρήσεις των Σχολείων των υφ’ υμών, προβαίνουν εις την οργάνωσιν υποδοχής υμών , διά της παρατάξεως των μαθητών, προσφοράν ανθέων κλπ δίδοντες ούτω πανηγυρικόν τόνον και χαρακτήρα, πράγμα όπερ έχει εκτός των άλλων την συνέπειαν διακοπής των μαθημάτων του Σχολείου

2) Η τοιαύτη ενέργεια τυγχάνει τελείως απαράδεκτος καθ΄όσον κατ΄ επανάληψιν η Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις τόσον διά του κ. Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως όσον και δια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας απηγόρευσαν την διακοπήν των μαθημάτων των Σχολείων δι’ οιονδήποτε λόγον και την συμμετοχήν των μαθητών εις υποδοχάς μελών της Κυβερνήσεως.

– Κατά συνέπειαν η διακοπή των μαθημάτων διά την υποδοχήν υμών τυγχάνει ελεγκτέα και κολάσιμος.

– Διά πρώτην και τελευταίαν φοράν εφιστώμεν την προσοχήν υμών επί της ακολουθητέας υφ’ υμών και των Δ/ντων των Σχολείων σας γραμμής, εις ότι αφορά τας επισκέψεις σας εις τα Σχολεία διά την Επιθεώρησιν τούτων.

Ούτω α) απαγορεύεται πάσα οργάνωσις υποδοχής υμών και προσδόσεως πανηγυρικού τόνου κατά τας Επιθεωρήσεις των Σχολείων της περιφερείας σας β) Αι επισκέψεις και η εργασία Επιθεωρήσεως θα γίνεται αθορύβως.

-Δια την εφαρμογήν της παρούσης να εκδώσητε σχετικά διαταγάς προς τους Δ/ντας των Σχολείων σας

Ο Νομάρχης

Ανδέας Κατερνιάς»

Φυσικά παρά τα όσα αναγράφονται η παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών, δημόσιων υπάλληλων και γενικότερα πολιτών ήταν ουσιαστικά υποχρεωτική στις υποδοχές των χουντικών ηγετών και η μη συμμετοχή σήμαινε κυρώσεις…

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.