Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Οι συμμάχοι Αμερικάνοι, δεν αφήσανε λιμάνι…»

Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο στο λιμά­νι της Θεσ­σα­λο­νί­κης, 10/9/2018

 

Αμε­ρι­κα­νι­κή «Βοή­θεια»

Ουστ! φυλα­κό­σκυ­λά μου, δου­λε­μπό­ροι του εαυ­τού σας,
όπως ται­ριά­ζει σας πλε­ρώ­νω: φτου και ξανα­φτού σας!

(Από τα Επι­γριάμ­μα­τα του Κ. Βάρ­να­λη στη συλ­λο­γή «Οργή Λαού»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο