Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Gitante στο θέατρο ‘’Από Κοινού’’

Οι Gitante
παρουσιάζουν την μουσική παράσταση
«Ιστορίες για κλειστά μάτια»

 στο θέα­τρο ‘’Από Κοινού’’
Ευπα­τρι­δών 4, Γκάζι
Κυρια­κή 5, 12, 19, 26 Φλεβάρη
ώρα έναρ­ξης 21:45

συμμετέχει η Ελένη Γερασιμίδου

Ιστο­ρί­ες για κλει­στά μάτια.

Τα όνει­ρα γίνο­νται μελω­δί­ες, ρυθ­μός, μουσική.

Έντε­κα μου­σι­κές συν­θέ­σεις αφη­γού­νται έντε­κα όνει­ρα και μας ταξι­δεύ­ουν σε χρό­νους και τόπους που δε φαντα­στή­κα­με ποτέ.

Οι Gitante με την Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου στο ρόλο του αφη­γη­τή, παρου­σιά­ζουν ένα ταξί­δι στο όνει­ρο, με όχη­μα την ορχη­στρι­κή μου­σι­κή τους, που ενώ­νει  την  παρά­δο­ση των λαών με την κλα­σι­κή μου­σι­κή δωμα­τί­ου και τη τζαζ.

Μυστή­ριο, έντα­ση και πολ­λή φαντα­σία πρω­τα­γω­νι­στούν επί σκηνής!

 

gitante1Βιο­λί-φλο­γέ­ρες: Μυρ­σί­νη Βεστάκη

Φλά­ου­το: Στέ­φα­νος Χατζηαναγνώστου

Κιθά­ρα: Περι­κλής Μαλακατές

Φαγκό­το-φυσαρ­μό­νι­κα: Δημή­τρης Κουφαλάκος

 

Κεί­με­νο: Αντώ­νης Κορτέλης

Φωτι­σμοί: Γιώρ­γος Ζιώγαλας

 

Θέα­τρο «Από Κοινού»

Ευπα­τρι­δών 4, Γκά­ζι (μετρό Κεραμεικός)

Τηλ. Κρα­τή­σε­ων 2114057249

Ώρα έναρ­ξης 21:45

 

Είσο­δος 10 ευρώ, μειω­μέ­νο 5 ευρώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο