Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ολεάννα» στο θέατρο «Olvio»

Το έργο «Ολε­άν­να» του Ντέι­βιντ Μάμετ παρου­σιά­ζε­ται στο Θέα­τρο «Olvio».

Ο Δημή­τρης Πετρό­που­λος, στο ρόλο του καθη­γη­τή Πανε­πι­στη­μί­ου και η Ντά­νη Γιαν­να­κο­πού­λου στο ρόλο της φοι­τή­τριας, βρί­σκο­νται παγι­δευ­μέ­νοι σε ένα ανε­λέ­η­το παι­χνί­δι εξουσίας.

Οι συντε­λε­στές της παράστασης:

Μετά­φρα­ση — Σκη­νο­θε­σία: Νικο­ρέ­στης Χανιωτάκης

Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Έλλη Λιδωρικιώτη

Επι­μέ­λεια Κίνη­σης: Νατά­σα Παπαμιχαήλ

Φωτι­σμοί: Χρι­στί­να Θανάσουλα

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Έμμα Μαυρέλη

Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: Γιώρ­γος Περιστέρης

Βοη­θός σκη­νο­γρά­φου: Θεο­δώ­ρα Βεστάρ­χη Ερμη­νεύ­ουν: Δημή­τρης Πετρό­που­λος Ντά­νη Γιαννακοπούλου.

Θέα­τρο «Olvio», Ιερά Οδός 67 & Φαλαι­σί­ας 7, Βοτανικός.

Παρα­σκευή: 21:30 Σάβ­βα­το, Κυρια­κή: 20:00

Eισι­τή­ρια: Ταμείο: 12€ κανο­νι­κό | 9€ μειω­μέ­νο (για φοι­τη­τές, ανέρ­γους, ΑΜΕΑ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο