Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλή — Στις 3 Μαρτίου αναμένεται η απόφαση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ακρό­α­ση της Εύας Καϊ­λή και τον Μαρκ Ταρα­μπέ­λα στο εφε­τείο, μετά την έφε­ση που είχαν ασκή­σει.

Όπως ανέ­φε­ρε πριν από λίγο ο δικη­γό­ρος της Μιχά­λης Δημη­τρα­κό­που­λος, σε δηλώ­σεις του προς τους δημο­σιο­γρά­φους, η από­φα­ση για την κ. Καϊ­λή ανα­μέ­νε­ται στις 3 Μαρτίου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο