Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολυμπιακός: Βαριά εντός έδρας ήττα από τη Φράιμπουργκ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Απο­καρ­διω­τι­κός ο Ολυ­μπια­κός, γνώ­ρι­σε βαριά εντός έδρας ήττα με 0–3 από τη Φράι­μπουργκ στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης», για τη 2η αγω­νι­στι­κή στον 7ο όμι­λο του Europa League.

Σε συν­δυα­σμό με την επί­σης βαριά ήττα (0–3) της Ναντ από την Καρα­μπάγκ η ελλη­νι­κή ομά­δα έμει­νε τελευ­ταία στο γκρουπ και, πλέ­ον, ο αγώ­νας απέ­να­ντι στους Αζέ­ρους στο Φάλη­ρο, στις 6 Οκτω­βρί­ου (22:00), είναι τελι­κός για την τρί­τη θέση, καθώς αυτός είναι στην παρού­σα φάση ο στό­χος για να υπάρ­ξει ευρω­παϊ­κή συνέ­χεια (μέσω του Conference League).

Πριν την έναρ­ξη η ατμό­σφαι­ρα ήταν γιορ­τι­νή και χαρού­με­νη, ο ενθου­σια­σμός μεγά­λος για την από­κτη­ση του Χάμες Ροντρί­γκες αλλά περιέρ­γως, αντί ο παλ­μός της εξέ­δρας να «σπρώ­ξει» τους γηπε­δού­χους ο Ολυ­μπια­κός ξεκί­νη­σε τον αγώ­να με χαμη­λή ψυχο­λο­γία και ανά­λο­γη πνευ­μα­τι­κή προσέγγιση.

Αυτό φάνη­κε αμέ­σως, αφού πριν συμπλη­ρω­θεί το πρώ­το λεπτό ο Μπα, που ήταν διαρ­κώς πηγή κιν­δύ­νων από­ψε, έκα­νε λάθος γύρι­σμα και ο Κίε­ρεχ παρα­λί­γο να σκο­ρά­ρει, αλλά ο Βατσλίκ απέ­κρου­σε δύσκο­λα το συρ­τό σουτ.

Το αμυ­ντι­κό πρό­βλη­μα φάνη­κε λοι­πόν εξαρ­χής κι επι­βε­βαιώ­θη­κε μόλις στο 6ο λεπτό, όταν σε εκτέ­λε­ση φάουλ του Γκρί­φο ο Χέφλερ σηκώ­θη­κε ανε­νό­χλη­τος, στέλ­νο­ντας την μπά­λα με κεφα­λιά στη δεξιά γωνία του Βατσλίκ.

Στο 13΄ ο Γκρέ­γκο­ριτς σού­τα­ρε λίγο δίπλα από το αρι­στε­ρό δοκά­ρι, στο 21΄ ο Κίε­ρεχ ανά­γκα­σε τον Τσέ­χο τερ­μα­το­φύ­λα­κα του Ολυ­μπια­κού σε νέα επέμ­βα­ση αλλά στο 25΄ δεν κατά­φε­ρε να απο­τρέ­ψει το 0–2 από τον Γκρέ­γκο­ριτς, από γύρι­σμα του Κίερεχ.

Το πρό­βλη­μα του Ολυ­μπια­κού ξεκι­νού­σε από τη μεσαία γραμ­μή του, αφού ο Μπου­χα­λά­κης ήταν πολύ αργός απέ­να­ντι στην ταχύ­τη­τα των Γερ­μα­νών και ο Μπιέλ δεν είχε μπει στο πνεύ­μα του αγώ­να, με απο­τέ­λε­σμα η απου­σία του Ινμπόμ Χουάνγκ να δημιουρ­γεί «τρύ­πα» στα χαφ.

Χωρίς καλά τρε­ξί­μα­τα, πίε­ση, πάθος, αλλά και λάθος «διά­βα­σμα» του αντί­πα­λου, δεν ήταν παρά­ξε­νο που η ομά­δα του Κορ­μπε­ράν είχε μόνο μια ευκαι­ρία στο πρώ­το ημίχρονο.

Στο 39΄ ο Ουί Τζο βρέ­θη­κε στην περιο­χή και πλά­σα­ρε με το αρι­στε­ρό, αλλά δεν μπό­ρε­σε να στεί­λει την μπά­λα στα δίχτυα, όπως και ο Μπιέλ στην εξέ­λι­ξη της φάσης.

Κι ενώ θα περί­με­νε κανείς κάποια στοι­χειώ­δη αντί­δρα­ση στο δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο, η αγω­νι­στι­κή «νιρ­βά­να» των γηπε­δού­χων συνε­χί­στη­κε. Η Φράι­μπουργκ προει­δο­ποί­η­σε ξανά με δυο ευκαι­ρί­ες στο ξεκί­νη­μα του β΄ μέρους και τελι­κά έφτα­σε στο 0–3 πολύ εύκο­λα κι αναμενόμενα.

Σκό­ρερ ήταν ξανά ο Γκρέ­γκο­ριτς, στο 53΄, απέ­να­ντι σε μια άμυ­να που απλά κοι­τού­σε τον Γκί­ντερ να πασά­ρει με το κεφά­λι και τον σκό­ρερ να εκτε­λεί από κοντά τον Βατσλίκ, αφού ο Σισέ δεν κατά­φε­ρε να αποκρούσει.

Το υπό­λοι­πο διά­στη­μα του αγώ­να ήταν δια­δι­κα­στι­κού χαρα­κτή­ρα και ο Στράιχ, ήρε­μος από νωρίς, ξεκού­ρα­σε παί­κτες καθώς υπάρ­χει και η Μπου­ντε­σλί­γκα, όπου η ομά­δα του βρί­σκε­ται ένα βαθ­μό πίσω από την πρω­το­πό­ρο Ουνιόν Βερο­λί­νου κι έναν μπρο­στά από την πρω­τα­θλή­τρια Μπάγερν.

Εν κατα­κλεί­δι, ο Ολυ­μπια­κός περι­μέ­νει τους νέους παί­κτες κι όσους άλλους έρθουν να μπουν στην ενδε­κά­δα, θα υπάρ­ξει ένα διά­στη­μα δια­κο­πής λόγω των Εθνι­κών ομά­δων και η δια­κο­πή του Μου­ντιάλ για εντα­τι­κή δου­λειά, όμως είναι ερω­τη­μα­τι­κό πια αν ο Κάρ­λος Κορ­μπε­ράν μπο­ρεί να αλλά­ξει την εικό­να και μαζί τη μοί­ρα των «ερυ­θρό­λευ­κων»…

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ματέι Γιούνγκ (Σλο­βε­νία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκ. Ροντρί­γκες — Λίνχαρτ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρ­λος Κορ­μπε­ράν): Βατσλίκ, Βρσά­λι­κο (71΄ Άβι­λα), Μπα, Σισέ, Ρέτσος (46΄ Ρέαμ­π­τσιουκ), Εμβι­λά, Μπου­χα­λά­κης (46΄ Κού­ντε), Μπό­ου­λερ (62΄ Γκ. Ροντρί­γκες), Μπιέλ, Μασού­ρας (62΄ Ελ Αρα­μπί), Ουί Τζο.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρί­στιαν Στράιχ): Φλέ­κεν, Σίλ­ντι­για (78΄ Κού­μπλερ), Μ. Γκί­ντερ, Λίν­χαρτ, Κρ. Γκί­ντερ, Εγκε­στάιν, Χέφλερ, Ντό­αν (69΄ Πέτερ­σεν), Γκρί­φο (78΄ Κεϊ­τέλ), Γκρέ­γκο­ριτς (62΄ Σάντε), Κίε­ρεχ (62΄ Τζεόνγκ).

Πηγή: ΑΠΕ

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο