Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολυμπιακός: Εφιαλτική νύχτα και ήττα 0–3 από την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Χωρίς νίκη και βαθ­μό παρα­μέ­νει ο Ολυ­μπια­κός μετά την ολο­κλή­ρω­ση και της 3ης αγω­νι­στι­κής στον 7ο όμι­λο του του Europa League. Καλό στο πρώ­το αλλά με σημεία απο­σύν­θε­σης μετά το 0–1 στο β΄ ημί­χρο­νο, ο πρω­τα­θλη­τής Ελλά­δας ηττή­θη­κε με 0–3 στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης» από την Κάρα­μπαγκ, στο ντε­μπού­το του Μαρ­σέ­λο με τα «ερυ­θρό­λευ­κα» και το 700ό παι­χνί­δι στην καριέ­ρα του Βαλμπουενά.

Πλέ­ον, μονα­δι­κός ρεα­λι­στι­κός στό­χος των «ερυ­θρό­λευ­κων» είναι η τρί­τη νίκη του ομί­λου και η συνέ­χεια στα πλέι οφ του Conference League, αλλά ακό­μη κι αυτό προ­ϋ­πο­θέ­τει μεγά­λη αγω­νι­στι­κή βελτίωση.

Από το ξεκί­νη­μα κιό­λας ο αγώ­νας είχε ρυθ­μό και έντα­ση, αφού οι Αζέ­ροι δεν θέλη­σαν να αμυν­θούν αλλά έψα­ξαν εξαρ­χής το γκολ και στό­χευ­σαν την πλευ­ρά του Ρέαμ­π­τσιουκ, όπου κινού­νταν ο πολύ επι­κίν­δυ­νος Αντρά­ντε. Το πέτυ­χαν στο 5ο λεπτό, όταν ο Αντρά­ντε έκα­νε γέμι­σμα στο δεύ­τε­ρο δοκά­ρι και ο Ζου­μπίρ σκό­ρα­ρε με κεφα­λιά, αλλά το VAR έδει­ξε σε θέση οφσάιντ τον Αντρά­ντε στην αρχή της φάσης και το τέρ­μα δεν μέτρησε.

Στο 12΄ ήταν η σει­ρά του Ολυ­μπια­κού να απει­λή­σει με το απευ­θεί­ας εκτε­λε­σμέ­νο φάουλ του Μπιέλ που απέ­κρου­σε δύσκο­λα σε κόρ­νερ ο Mαγκο­με­ντα­λί­γεφ και το παι­χνί­δι συνε­χί­στη­κε στην ίδια υψη­λή έντα­ση, με πολ­λή πίε­ση και από τις δύο πλευ­ρές και τον Σισέ να σου­τά­ρει άστο­χα στο 16΄, σε μια προ­σω­πι­κή ενέργεια.

Στο 22΄ ο Οβού­σου βρέ­θη­κε απέ­να­ντι στον Τζο­λά­κη και «τσί­μπη­σε» την μπά­λα, με τον Εμβι­λά να διώ­χνει σωτή­ρια σχε­δόν πάνω στη γραμ­μή. Ο τερ­μα­το­φύ­λα­κας των Αζέ­ρων επε­νέ­βη στο 25΄ και στο 29΄ στις προ­σπά­θειες των Ροντρί­γκες και Ουί Τζο αντί­στοι­χα. Στο 36΄ ο Ολυ­μπια­κός είχε νέα μεγά­λη ευκαι­ρία, όταν σε κόρ­νερ του Μπιέλ ο Σισέ δεν μπό­ρε­σε να σκο­ρά­ρει από κοντά, με την μπά­λα να απο­κρού­ε­ται λίγο πριν τη γραμμή.

Το δεύ­τε­ρο ημί­χρο­νο ξεκί­νη­σε με νέα ευκαι­ρία για τους γηπε­δού­χους: στο 49΄ ο Ροντρί­γκες μπή­κε με προ­σποι­ή­σεις στην περιο­χή, από αρι­στε­ρά, αλλά σού­τα­ρε στην εξω­τε­ρι­κή πλευ­ρά των διχτύων.

Με τη συμπλή­ρω­ση μιας ώρας αγώ­να ο Μαρ­σέ­λο πήρε τη θέση του Μπου­χα­λά­κη, στο ντε­μπού­το του Βρα­ζι­λιά­νου άσου στα «ερυ­θρό­λευ­κα». Στο 64΄ η μπά­λα κατέ­λη­ξε στα δίχτυα από προ­βο­λή του Μασού­ρα μετά από σουτ του Μαρ­σέ­λο, αλλά ο Έλλη­νας επι­θε­τι­κός ήταν οφσάιντ. Ο Ολυ­μπια­κός ρίσκα­ρε δίνο­ντας χώρους και το πλή­ρω­σε στο 68΄, όταν η Καρα­μπάγκ βγή­κε γρή­γο­ρα στην αντε­πί­θε­ση και ο Οβού­σου πλά­σα­ρε για το 0–1.

Οι γηπε­δού­χοι θα μπο­ρού­σαν να ισο­φα­ρί­σουν γρή­γο­ρα αλλά στά­θη­καν άτυ­χοι, με τη σέντρα-σουτ του Μασού­ρα να χτυ­πά στο δοκά­ρι του Mαγκο­με­ντα­λί­γεφ (71΄), ενώ τέσ­σε­ρα λεπτά αργό­τε­ρα ο Τζο­λά­κης έκα­νε σπου­δαία από­κρου­ση στο σουτ του Κάντι.

Με τον Σισέ να μην ξέρει «που πατά και που βρί­σκε­ται», δίνο­ντας μπά­λα στους αντι­πά­λους του σε δύο περι­πτώ­σεις, ο Σενε­γα­λέ­ζος έκα­νε δώρο το 0–2 στην Καρα­μπάγκ, που σκό­ρα­ρε με τον Βέσο­βιτς στο 82΄ μετά το «δώρο» του Αφρι­κα­νού αμυντικού.

Το μαρ­τύ­ριο, όμως, είχε και συνέ­χεια για τους φίλους του Ολυ­μπια­κού, που είδαν τον Σεϊ­ντά­εφ στο 86΄ να σου­τά­ρει, την μπά­λα να βρί­σκει στο δοκά­ρι και να κατα­λή­γει στα δίχτυα του Τζο­λά­κη, για τη δεύ­τε­ρη συνε­χή ήττα του Ολυ­μπια­κού στο γήπε­δό του με το ίδιο σκορ, μετά την Φράιμπουργκ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο